สารคดีเสียงจากแผ่นดิน season 2 EP.10 สมุนไพรพื้นบ้าน สู่ผลิตภัณฑ์ระดับ 5 ดาว

พบกลุ่มสตรีผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือน ในโครงการพระราชประสงค์หุบกะพง ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี เป็นการรวมกลุ่มที่นำสมุนไพรพื้นบ้าน มาแปรรูปเป็นผลผลิตภัณฑ์ของใช้ภายในครัวเรือน จนได้รับคัดสรรเป็นสินค้าเด่น สู่ผลิตภัณฑ์ OTOP ระดับ 5 ดาว ที่เข้ามาช่วยขับเคลื่อน และพัฒนาชุมชน ต่อยอดสู่การสร้างอาชีพได้อย่างยั่งยืน
#เสียงจากแผ่นดิน #ศาสตร์พระราชา #มูลนิธิปิดทองหลังพระ #สุมนไพร #OTOP #ชะอำ #เพชรบุรี