สารคดีเสียงจากแผ่นดิน season 2 EP.11 เสียงจากแผ่นดิน บริการจัดการน้ำ ปลูกพืชผสมผสาน สร้างชีวิตที่เป็นสุข

จากชุมชนที่ประสบปัญหาความแห้งแล้งมาหลายสิบปี ก่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม ก่อเกิดการจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ ทำให้วันนี้ชุมชนตำบลแจงงาม อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี
กลายเป็นชุมชนที่เข็มแข็งและยกระดับคุณภาพชีวิติเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น … พวกเขาทำได้อย่างไรติดตามได้ในคลิป

#เสียงจากแผ่นดิน #ศาสตร์พระราชา #มูลนิธิปิดทองหลังพระ #หนองหญ้าไซ #สุพรรณบุรี #เกษตรผสมผสาน #การบริหารจัดการน้ำ