สารคดีเสียงจากแผ่นดิน Season 2 EP.15 วิสาหกิจชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวและอนุรักษ์ ตอนที่ 2

จากความร่วมมือแก้ปัญหาพื้นที่ป่าทับซ้อนกับที่ทำกินของชาวบ้านชุมชนตำบลซับสีทอง จ.ชัยภูมิ จนก่อเกิดเป็นกลุ่มที่แข็งแกร่งในการปกป้องอนุรักษ์ผืนป่า และพัฒนาต่อยอดสู่การส่งเสริมการท่องเที่ยว และใช้ประโยชน์จากธรรมชาติได้อย่างยั่งยืน ติดตามเรื่องราวของพวกเขาได้ได้ในคลิป

#เสียงจากแผ่นดิน#อนุรักษ์ผืนป่า#ชัยภูมิ