สารคดีเสียงจากแผ่นดิน season 2 EP.17 สร้างป่าชุมชนไม้พะยูง ป่าไม้พะยูงผืนสุดท้ายของโลก ตอนที่2

ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยกว่าที่ต้นไม้หนึ่งต้นจะสามารถเจริญเติบโตเป็นต้นไม้ขนาดใหญ่ที่ให้ทั้งร่มเงาและความอุดมสมูบรณ์และยังยากยิ่งกว่าในการที่จะดูแลและอนุรักษ์ต้นไม้เหล่านี้ไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้นไม้ที่มีราคาในท้องตลาดสูงและที่เป็นที่หมายตาของกลุ่มคนที่ลักลอบตัดไม้ อย่างไม้พะยูง

แต่ที่หมู่บ้านหนองบั่ว จ.ร้อยเอ็ด กลับสามารถดูแลไม้พะยูงและผืนป่ากว่า 1,200 ไร่ เอาไว้ได้ … ซึ่งคนๆ เดียวไม่สามารถทำได้ ต้องอาศัยความร่วมแรงร่วมใจของชาวบ้าน
และที่สำคัญคือการปลูกจิตสำนึก ตั้งแต่รุ่นเยาวชนขึ้นมา รวมถึงการบริหารจัดการที่ดี

พวกเขาใช้วิธีไหน พวกเขาสามัคคีกันอย่างไร ติดตามได้ใน เสียงจากแผ่นดิน

#เสียงจากแผ่นดิน #อนุรักษ์ผืนป่า #ไม้พะยูง #ร้อยเอ็ด #บ้านหนองบั่ว