สารคดีเสียงจากแผ่นดิน season 2 EP.19 “กาแฟนายูง” ของดีชุมชน สร้างวิสาหกิจชุมชนอย่างยั่งยืน

“กาแฟนายูง” ของดีชุมชน สร้างวิสาหกิจชุมชนอย่างยั่งยืน

ชุมชนตำบลบ้านก้อน อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี ส่วนใหญ่เป็นภูเขากว่า ร้อยละ 80 ทำให้มีสภาพอากาศที่เย็น และเป็นต้นกำเนิดของลำห้วยหลายสาย ดินจึงมีความอุดมสมบูรณ์สูง

การเกษตรจึงถือ เป็นอาชีพหลักของคนที่นี่ แต่ด้วยวิธีแบบเดิมๆ คือ “เกษตรเชิงเดี่ยว” เป็นปัญหาที่พัธนาการชุมชนแห่งนี้ไว้

แต่จากการร่วมมือร่วมใจของชาวบ้านทำให้เกิดการบูรณา การทำงานร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม

ก่อให้เกิดวิสาหกิจชุมชนกาแฟนายูง มีโรงสีและคั่วกาแฟที่สามารถผลิตกาแฟคั่วทั้งเม็ดและบดอย่างครบวงจร สามารถสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนได้อย่างยั่งยืน

#เสียงจากแผ่นดิน #กาแฟนายูง #อุดรธานี #วิสาหกิจชุมชน