สารคดีเสียงจากแผ่นดิน season 2 EP.21 “ป่าชุมชนภูหินเหล็กไฟ เพาะกล้าคนให้เติบโตพร้อมผืนป่า”

เสียงจากแผ่นดินจะพาไปเรียนรู้การบริหารจัดการป่าชุมชนภูหินเหล็กไฟ ที่บ้านนาหว้า ต.สำโรง อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี

จากผืนป่าที่ถูกสัมปทานการตัดไม้ สู่การปกป้องและร่วมกันพัฒนา จนกลายเป็นห้องเรียน แหล่งอาหาร และที่อยู่อาศัย คอยหล่อเลี้ยงคนในชุมชนอย่างยั่งยืน

#เสียงจากแผ่นดิน #ป่าชุมชน #ภูหินเหล็กไฟ #อุบลราชธานี