สารคดีเสียงจากแผ่นดิน season3 EP.2 “รวมใจเป็นหนึ่ง มุ่งมั่นพัฒนา คุณภาพมะม่วงสู่ระดับสากล”

ปริมาณผลผลิตมะม่วงที่มากขึ้นของชาวสวนมะม่วง ต.หินซ้อน อ.พนมสารคราม จ.ฉะเชิงเทรา แทนที่จะเป็นเรื่องดีแต่กลับสวนทางกับราคารับซื้อในแต่ละปี
ปัญหาส่วนหนึ่งเนื่องมากจากการขาดคุณภาพและเอกลักษณ์ของมะม่วงที่นี่ อีกทั้งปัญหาต้นทุนการผลิตที่สูง ไม่มีตลาดรองรับที่แน่นนอน บางรายขาดทุนถึงกับต้องกู้หนี้ยืมสินมาใช้หมุ่นเวียนในฤดูกาลผลิตถัดไป

เกษตรกรจึงลุกขึ้นมารวมตัวกันผลักดันการผลิตมะม่วงเพื่อการส่งออกตามมาตรฐาน GAP และนำระบบตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งผลิต ด้วยระบบ QR CODE
มาประยุกต์ปรับใช้ในรูปแบบของสหกรณ์ สามารถเป็นศูนย์กลางติดต่อประสานงานระหว่างองค์กรต่างๆ
จนสามารถส่งขายได้ตั้งแต่ตลาดไทย ห้างสรรพสินค้า หรือส่งออกไปทั้ง อเมริกา ยุโรป จีน ญี่ปุ่น

พวกเขาทำได้อย่างไร ติดตามได้ใน สารคดีเสียงจากแผ่นดิน season3 EP.2 “รวมใจเป็นหนึ่ง มุ่งมั่นพัฒนา คุณภาพมะม่วงสู่ระดับสากล”

#เสียงจากแผ่นดิน #มะม่วง #สหกรณ์ #ฉะเชิงเทรา #ส่งออก