สารคดีเสียงจากแผ่นดิน season3 EP.5 “เกษตรหลากหลาย สร้างความสำราญให้ชุมชน”

จากอดีตชุมชนที่ปลูกพืชเชิงเดี่ยวอย่าง อ้อย ของชาวบ้านบึงสำราญ ต.ถาวรวัฒนา อ.ทรายทองวัฒนา จ.กำแพงเพชร ทำให้สร้างได้ได้เพียงปีละ 1-2 ครั้ง เท่านั้น ส่งผลให้การพัฒนาหมู่บ้านเป็นไปได้ช้า บางปีถึงกับหยุชะงัก

แต่เมื่อวันหนึ่งการทำการเกษตรแบบที่เรียกว่า “เกษตรที่หลากหลาย” ได้เผยแพร่เข้ามาสู่หมู่บ้านแห่งนี้ผ่านความร่วมมือระหว่างผู้นำชุมชน หน่วยงานรัฐ และชาวบ้าน
ทำให้เกิดโครงการฟาร์มชุมชนบึงสำราญที่เป็นต้นแบบให้ชาวบ้านได้เรียนรู้วิถีการทำเกษตรที่หลากหลาย ยืนหยัดและพึ่งพาตัวเองได้

ติดตามเรื่องราวของพวกเขาได้ใน สารคดีเสียงจากแผ่นดิน season3 EP.5 “เกษตรหลากหลาย สร้างความสำราญให้ชุมชน”

#บึงสำราญ #เกษตรหลากหลาย #กำแพงเพชร #รวมกลุ่ม #แก้ปัญหา #เสียงจากแผ่นดิน #มูลนิธิปิดทองหลังพระ