สารคดีเสียงจากแผ่นดิน season3 EP.8 “ทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ” รวมกลุ่มผลิต-ยกระดับเป็นสินค้าเกษตร GI ตอนที่ 2

ติดตามเกษตรชาวสวนทุเรียนที่ร่วมมือกันปรับปรุงพื้นที่จากอดีตพื้นที่ที่ขึ้นชื่อว่าแห้งแล้ง
โดยใช้ประโยชน์จากของขวัญจากผืนดินที่เป็นดินภูเขาไฟแร่ธาตุสูงมาพัฒนาการปลูกทุเรียน สร้างแบรนด์ “ทุเรียนภูเขาไฟ” ที่มีรสชาติไม่เหมือนใคร
สามารถช่วยเปลี่ยนแปลงชีวิตชาวสวนทุเรียนในพื้นที่ จังหวัดศรีสะเกษ ได้มากมายจากหน้ามือเป็นหลังมือ

#ทุเรียนภูเขาไฟ #หมอนทอง #ศรีสะเกษ #GI #สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ #เสียงจากแผ่นดิน #มูลนิธิปิดทองหลังพระ