สารคดีเสียงจากแผ่นดิน ตอน “บ้านสองพี่น้อง” ชุมชนจัดการตนเอง สร้างชุมชนเข้มแข็ง ด้วย “เศรษฐกิจพอเพียง”

จากชุมชนที่ดำรงชีวิตอยู่แบบเดิมๆ ไม่มีการปรับตัวหรือพัฒนาอาชีพ และไม่เปิดใจยอมรับสิ่งใหม่จากภายนอก จนกลายมาเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชน

แต่การเปิดใจยอมรับที่เริ่มจากผู้นำ ชาวบ้าน และหน่วยงานภาครัฐ ที่พร้อมใจกันลุกขึ้นมาเปลี่ยน ทำให้วันนี้ชุมชนแห่งนี้เกิดการพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็ว

ความสำเร็จเหล่านี้เกิดจากพลังเล็กๆ ในชุมชนที่ร่วมกันขับเคลื่อนและพัฒนา พวกเขาเริ่มต้นก้าวแรกอย่างไร ติดตามชมได้ในสารคดีนี้

#สารคดีเสียงจากแผ่นดิน #บ้านสองพี่น้อง #แก่งกระจาน #เพชรบุรี #ผักกูด