สารคดีเสียงจากแผ่นดิน ตอน : วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านแคว ต.ท่ากว้าง อ.สารภี จ. เชียงใหม่ “ผลไม้อบแห้ง…โอทอปที่สร้างชุมชน”

“จากกลุ่มแม่บ้านเล็กๆ เพียง 17 ราย ได้พิสูจน์ให้เห็นว่า ด้วยความมุ่งมั่นในการทำงานที่เต็มกำลังและมีความสามัคคีกันในกลุ่ม สามารถพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส สามารถพัฒนาต่อยอด เพิ่มมูลค่าให้วัตถุดิบที่มีในชุมชนและท้องถิ่นได้อย่างถาวร”

#เสียงจากแผ่นดิน #บ้านแคว #แปรรูป #มูลนิธิปิดทองหลังพระฯ #ข่าวสด