สารคดีเสียงจากแผ่นดิน season3 EP.14 กลุ่มปลูกผักลุ่มน้ำยาง สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินท่าวังผา จำกัด

จากพื้นที่การเกษตรที่ใช้ปลูกพืชเชิงเดี่ยว ต่างคนต่างปลูก ต่างคนต่างขาย สร้างรายได้เพียงปีละ 1 ครั้ง ผลผลิตที่ได้ถูกตัดราคาโดยพ่อค้าคนกลาง สู่การรวมกลุ่มจัดตั้งเป็นสหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินท่าวังผา จำกัด
นำพาสมาชิกกลุ่มกว่า 1,000 คน ในพื้นที่ 3 ตำบล ได้แก่ ต.จอม ต.พระยม และ ต.ศรีภูมิ จ.น่าน หันมาสนใจปรับเปลี่ยนทำเกษตรผสมผสาน โดยการจัดสรรแบ่งพื้นที่มาปลูกพืชผักปลอดภัยแปลงใหญ่อย่างครบวงจร
ยกระดับอาชีพที่สร้างสรรค์งานให้กับคนในชุมชน ก่อให้เกิดการจ้างงานในพื้นที่ การสร้างความมั่นคงให้แก่สมาชิกและคนในชุมชนได้อย่างยั่งยืน

#ท่าวังผา #น่าน #เสียงจากแผ่นดิน #เกษตรผสมผสาน

บทความก่อนหน้านี้พิษสหรัฐ ทำโรงรมยางสูญ 2 พันล้าน วอนรัฐผ่อนปรนเงื่อนไขเงินกู้ 1.5 หมื่นล้าน
บทความถัดไปมะเขือขาวหยก พืชอายุสั้นทนแล้ง หาตลาดแถวบ้าน สร้างรายได้เสริม