สารคดีเสียงจากแผ่นดิน season3 EP.17 บ้านปากบางท่าข้าม จ. สุราษฎร์ธานี “ฟื้นฟูดิน ยกระดับการปลูกพืชผัก ส่งห้างสรรพสินค้า”

“การเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนารูปแบบการผลิต ปลูกพืชหรือเลี้ยงสัตว์ ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิด แต่เกษตรกรไทยหลายๆ คน กลับไม่กล้าที่จะเปลี่ยนแปลง เนื่องจากไม่คุ้นเคย และเกรงจะทำไม่ได้”

แต่การอยู่กับระบบการผลิตแบบเดิม ก็ไม่ส่งผลดีกับชุมชนบ้านปากบางท่าข้าม ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ. สุราษฎร์ธานี ทำให้วันนี้พวกเขาลุกขึ้นมาจับมือกันก้าวเดินออกมาปฏิวัติกรรมวิธีการเกษตรในรูปแบบเดิมๆ มาเป็นการทำเกษตรที่กล้าที่จะปรับปรุงพัฒนา ร่วมกลุ่มพูดคุยและแก้ปัญหา วางแผนการทำเกษตรอย่างเป็นระบบ โดยยึดเอาชุมชนเป็นตัวตั้ง

ติดตามชมความสำเร็จของพวกเขาได้ เวลา 20.00 น. ในสารคดีเสียงจากแผ่นดิน ตอน : บ้านปากบางท่าข้าม จ.สุราษฎร์ธานี “ฟื้นฟูดิน ยกระดับการปลูกพืชผัก ส่งห้างสรรพสินค้า”

#พัฒนาดิน #ปลูกผัก #เสียงจากแผ่นดิน #มูลนิธิปิดทองหลังพระ #สุราษฎร์ธานี