สารคดีเสียงจากแผ่นดิน season3 EP.18 “ฟาร์มทะเลผสมผสาน” แหล่งศึกษาเรียนรู้ด้านการประมงแก่เกษตรกร

สารคดีเสียงจากแผ่นดิน season3 EP.18 “ฟาร์มทะเลผสมผสาน” แหล่งศึกษาเรียนรู้ด้านการประมงแก่เกษตรกร ต.บางแก้ว อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี จากพื้นที่นาเกลือสู่โครงการฟาร์มทะเลตัวอย่าง ตามพระราชดำริ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ซึ่งพระองค์มีพระราชดำริให้ดำเนินการจัดตั้งขึ้นเพื่อใช้เป็นฐานการเรียนรู้ และช่วยแก้ไขปัญหาให้กับราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการประกอบอาชีพการประมง เราไปรู้จักกับฟาร์มทะเลขนาดใหญ่แห่งนี้ได้ในสารคดีเสียงจากแผ่นดิน ตอน : “ฟาร์มทะเลผสมผสาน” แหล่งศึกษาเรียนรู้ด้านการประมงแก่เกษตรกร ต.บางแก้ว อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี #ฟาร์มทะเลตัวอย่าง #นาเกลือ #ศูนย์เรียนรู้ #อาชีพประมง #เสียงจากแผ่นดิน #มูลนิธิปิดทองหลังพระ #เพชรบุรี