สารคดีเสียงจากแผ่นดิน season3 EP.20 บ้านคลองมะขาม ต.หาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จ.ตราด “เกื้อกูลสาธารณะประโยชน์ทางทะเล ควบคู่ไปกับอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ”

ปัญหาเรือประมงพาณิชย์แย่งกันจับสัตว์น้ำ เรือใหญ่เข้ามาทำกินในพื้นที่ของเรือประมงพื้นบ้านที่มีขนาดเล็ก ที่ส่งผลโดยตรงต่อระบบนิเวศของบ้านคลองมะขาม ต.หาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จ.ตราด เกิดความเสื่อมโทรม ทำให้ปริมาณสัตว์น้ำลดลง ไม่เพียงพอต่อการประกอบอาชีพประมงที่เป็นอาชีพหลักได้

การเปิดพื้นที่ให้คนในชุมชนเขามาร่วมพูดคุย เพื่อแก้ปัญหา ไม่ใช่เรื่อง่าย ต้องอาศัยการเปิดใจจากทุกฝ่าย แต่ชาวบ้านคลองมะขามก็สามารถรวมกลุ่มกันเป็น “องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นตำบาลหาดเล็ก” ผนึกพลังกลุ่มเรือประมงถึง 5 กลุ่ม พวกเขาทำอย่างไร ติดตามได้ใน “เสียงจากแผ่นดิน”

#ประมง #ประมงท้องถิ่น #มูลนิธิปิดทองหลังพระ #ธนาคารปู #ตราด #ข่าวสด #Khaosod

บทความก่อนหน้านี้เปลี่ยน “เมืองม็อบ” เป็น “เมืองพลังงานชีวมวล” ปลูกไม้โตเร็ว สร้างรายได้ให้ชุมชน
บทความถัดไป“ไผ่รวกหวาน ภูกระดึง 58” รสชาติหวาน อร่อย จนหยุดกินไม่ได้