สารคดีเสียงจากแผ่นดิน season3 EP. 23 ตอน มะม่วงหิมพานต์บ้านหาดไก่ต้อย ต.หาดล้า อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ “อัญมณีอันล้ำค่า จากภูเขาหินลูกรัง”

นับเป็นความสำเร็จที่เกิดขึ้นจากการร่วมกันคิด ร่วมกันทำ ของคนในชุมชนตำบลหาดล้า อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งปัจจุบันได้พัฒนาจัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมอาชีพบ้านหาดไก่ต้อยที่มีศักยภาพในด้านวัตถุดิบ แหล่งเงินทุน และการบริหารจัดการที่มีความเข้มแข็งมานานกว่า 14 ปี

แต่การสร้างงานในชุมชนให้ยั่งยืนอย่างที่เห็น ต้องใช้เวลาปรับเปลี่ยนอยู่หลายปี ซึ่งพวกเขาร่วมกันแก้ไขปัญหานี้อย่างไร ติดตามได้ในสารคดีเสียงจากแผ่นดิน