“สารคดีเสียงจากแผ่นดิน” จะพาไปสัมผัสและเรียนรู้วิถีชีวิตของชุมชนต้นแบบ ที่บ้านวังตามัว ต.วังตามัว อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม

“จากพื้นที่การเกษตรที่ประสบปัญหาภัยแล้ง สู่การเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรที่เต็มไปด้วยจุดถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตรมากมาย ที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ผลักดันให้เกิดขึ้นใช้เป็นเวทีและจุดถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตร เป็นที่ให้บริการข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตรให้กับคนในชุมชน ซึ่งในแต่ละวันจะมีชาวบ้านเข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตรกันทุกสัปดาห์

 

บทความก่อนหน้านี้ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แฮ เชียงใหม่ หนุนเกษตรกรปลูกพลับแทนฝิ่น
บทความถัดไปปิดทองฯ ร่วมมือมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ส่งเสริมแนวพระราชดำริ คลุมชายแดนภาคเหนือ ลดยาเสพติดด้วยการพัฒนายั่งยืน