สารคดีเสียงจากแผ่นดิน season4 ep5 บ้านธารมะยม อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ รวมกลุ่มอาชีพเรียนรู้ร่วมกัน สร้างความยั่งยืนและเติบโตอย่างมั่นคง

“สารคดีเสียงจากแผ่นดิน” บ้านธารมะยม อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ ชุมชนที่เริ่มต้นด้วยการนับศูนย์ และค่อยๆเติบโตทีละน้อยอย่างมั่นคง จากอาชีพหลัก คือ การเป็นเกษตรกร เริ่มประยุกต์นำสิ่งที่มีในชุมชนมาต่อยอดสู่อาชีพเสริมที่ต่างคนต่างความถนัดจนกลายเป็นจิ๊กซอว์ที่สร้างความร่วมมือก่อให้เกิดการรวมกลุ่มที่เรียนรู้ร่วมกันอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน
.
#บ้านธารมะยม #แม่วงก์ #นครสวรรค์ #เสียงจากแผ่นดิน #มูลนิธิปิดทองหลังพระฯ #ชุมชนเกษตร #ข่าวสด