สารคดีเสียงจากแผ่นดิน season4 ep6 “หมอนยางพารา” วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสหกรณ์บ้านพังดาน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง ผลิตภัณฑ์ OTOP เด่นสร้างงานและสร้างอาชีพที่ยั่งยืน

การแปรรูปน้ำยางพาราดิบ ให้กลายเป็นหมอนยางพาราเป็นเรื่องราวที่เกิดจากความตั้งใจของชาวบ้าน พังดาน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ที่ต้องการปลอดล็อกปัญหาราคายางที่ตกต่ำ จึงรวมกลุ่มร่วมยกระดับยางพารา โดยการนำมาแปรรูปเป็นหมอนและอีกหลากหลายผลิตภัณฑ์ ภายใต้ #วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสหกรณ์บ้านพังดานที่มุ่งมั่นยึดหลักรวมกันเพื่อผลิต รวมกันขาย รวมกันแบ่งปันผลประโยชน์
.
#ยางพารา #หมอนยางพารา #แปรรูปยางพารา #น้ำยางดิบ #บ้านพังดาน #อำเภอควนขนุน #จังหวัดพัทลุง #เสียงจากแผ่นดิน #มูลนิธิปิดทองหลังพระฯ #ข่าวสด

บทความก่อนหน้านี้เครื่องแยกฝุ่นทรายแมว ฝีมือ มทร. ธัญบุรี
บทความถัดไปทรงศิลป์ โลกายุทธ หนุ่มที่ราบสูง ยึดอาชีพเลี้ยงปลาสลิด ณ ที่ราบต่ำ บางปะกง