สารคดีเสียงจากแผ่นดิน season4 ep7 “หมอนยางพารา”

สารคดีเสียงจากแผ่นดิน season4 ep7 “หมอนยางพารา” วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสหกรณ์บ้านพังดาน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง ผลิตภัณฑ์ OTOP เด่นสร้างงานและอาชีพที่ยั่งยืน (ตอนที่ 2)
.
เป็นเรื่องราวที่เกิดจากความตั้งใจของชาวบ้าน พังดาน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ที่ต้องการปลดล็อกปัญหาราคายางที่ตกต่ำ จึงรวมกลุ่มร่วมยกระดับยางพารา โดยการนำมาแปรรูปเป็นหมอนและอีกหลากหลายผลิตภัณฑ์ ภายใต้ #วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสหกรณ์บ้านพังดานที่มุ่งมั่นยึดหลักรวมกันเพื่อผลิต รวมกันขาย รวมกันแบ่งปันผลประโยชน์
.
#ยางพารา #หมอนยางพารา #แปรรูปยางพารา #น้ำยางดิบ #บ้านพังดาน #อำเภอควนขนุน #จังหวัดพัทลุง #เสียงจากแผ่นดิน #มูลนิธิปิดทองหลังพระฯ #ข่าวสด