สารคดีเสียงจากแผ่นดิน season4 ep8 จากหมู่บ้านแห้งแล้ง ร่วมกลุ่มแก้ปัญหาน้ำ สู่แหล่งปลูกไม้ประดับ-สมุนไพร ใหญ่ที่สุดในประเทศ (ตอนที่ 1)

ต่างคนต่างอยู่ ต่างคนต่างทำ ต่างคนต่างแย่งกันใช้น้ำ ทั้งหมดนี้เป็นปัญหาใหญ่ของชาวบ้านดงขี้เหล็ก จ.ปราจีนบุรี ที่ก่อให้เกิดความแห้งแล้ง ขาดแคลนน้ำอย่างหนัก
ชาวบ้านจึงต้องหันหน้าเข้าหากัน ในการวางกติกาในการบริหารจัดการน้ำร่วมกัน โดยริเริ่มเอง ลงมือทำกันเอง เปลี่ยนแนวความคิด เดิมทีมีแต่ผู้นำทำให้ หรือรอให้หน่วยงานมาทำให้
มาลงมือทำเอง สามารถดำเนินการจนเป็นที่ยอมรับ และเป็นที่เรียนรู้ของชุมชนอื่นอีกด้วย

#ดอนขี้เหล็ก #ปราจีนบุรี #สมุนไพร #ไม้ประดับ #เสียงจากแผ่นดิน #มูลนิธิปิดทองหลังพระฯ #ข่าวสด

บทความก่อนหน้านี้กระทรวงแรงงานมอบรางวัล ซีพีเอฟ องค์กรสนับสนุนคนพิการดีเด่นต่อเนื่องเป็นปีที่ 2
บทความถัดไปปลูกไม้สัก ให้โตเร็วและรวยได้อย่างไร