สารคดีเสียงจากแผ่นดิน season4 ep10 “ฝายบ้านเขาแดงพัฒนา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ”

ฝายน้ำแห่งความสุข ที่ตำบลทับช้าง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
#บ้านเขาแดงพัฒนา #ฝายบ้านเขาแดงพัฒนา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ #ทับช้าง #สอยดาว #จันทบุรี #เสียงจาก
แผ่นดิน #มูลนิธิปิดทองหลังพระฯ #ข่าวสด