สารคดีเสียงจากแผ่นดิน season4 ep12 “ไร่ ณ ชายแดน” อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ต้นแบบวิสาหกิจเกษตรผสมผสาน สร้างอาชีพ และพัฒนาชุมชน (ตอนที่ 2)

“ร่วมกันถอดองค์ความรู้ นำมาประยุกต์จากตัวเอง ขยายสู่ชุมชน สร้างการเรียนรู้รวมกันและน จนปัจจุบันพื้นที่แห่งนี้ได้กลายเป็นศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ หรือว่าเป็น อะคาเดมี่ของยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ ที่เข้ามาพัฒนาและขับเคลื่อนระบบเกษตรกรรมของชุมชนได้อย่างยั่งยืน
.
#ลลิดา #คำวิชัย #เกษตรกรรุ่นใหม่ # ยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ #ทัพพริก #อรัญประเทศ # สระแก้ว #เสียงจากแผ่นดิน #มูลนิธิปิดทองหลังพระฯ #ข่าวสด