สารคดีเสียงจากแผ่นดิน season4 ep14 “ชุมชนเกาะกลาง คลองเตย” รู้รักสามัคคี ร่วมพัฒนาชุมชน บนวิถีความพอเพียง (ตอนที่ 1)

จากชุมชนที่ต่างคนต่างอยู่ บ้านใครบ้านมัน อยู่ใครอยู่มัน ตัวใครตัวมัน เจอหน้าก็ยิ้มกันเฉยๆ ไม่มีการสังสรรค์กัน รอให้แต่หน่วยงานภาครัฐเข้ามาแก้ไขปัญหา จนกระทั่ง ปี ’52 ที่นี่เกิดวิกฤติ ไฟไหม้ครั้งใหญ่ เกิดจากปัญหายาเสพติด จนกระทั่งถูกเผาจากคนที่ติดยา ทำให้คนในชุมชนต้องลุกขึ้นมาจัดการตัวเองกลับมาพูดคุยกันใหม่ว่าเราจะอยู่กันอย่างไร
.
#ลลิดา #คำวิชัย #เกษตรกรรุ่นใหม่ # ยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ #ทัพพริก #อรัญประเทศ # สระแก้ว #เสียงจากแผ่นดิน #มูลนิธิปิดทองหลังพระฯ #ข่าวสด