สารคดีเสียงจากแผ่นดิน season4 ep16 ชุมชนบ้านหนองบัว เมืองเลย ปั้นเยาวชนสำนึกรักบ้านเกิด สร้างชุมชนเข้มแข็งพึ่งพาตนเอง (ตอนที่ 1)

ชุมชนที่เต็มไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย มีวัว มีควาย พื้นที่เป็นสีเขียวน่าอยู่ แต่เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไป ทุกอย่างเปลี่ยนแปลง บางสิ่งหายไปจากชุมชน การทำเกษตรที่ใช้สารเคมีเข้ามาในพื้นที่มากขึ้น ส่งผลทำให้วิถีคนเปลี่ยนไป หลายครอบครัวโยกย้ายไปทำงานในเมือง ลูกหลานถูกทิ้งไว้กับตาและยาย การปั้นเยาวชน และสร้างการเรียนรู้ให้สำนึกรักบ้านเกิดของตัวเอง ด้วยแนวคิด 4 ออม ล้อม รัก จึงเกิดขึ้นในชุมชน

#ชุมชนบ้านหนองบัว #ภูหลวง #เลย #ชุมชนพัฒนาตนเอง #เยาวชน #เสียงจากแผ่นดิน #มูลนิธิปิดทองหลังพระฯ #ข่าวสด