สารคดีเสียงจากแผ่นดิน season4 ep17 ชุมชนบ้านหนองบัวเมืองเลย ปั้นเยาวชนสำนึกรักบ้านเกิด ด้วยแนวคิด 4 ออม ล้อม รัก สร้างชุมชนเข้มแข็งพึ่งพาตนเอง (ตอนที่ 2 )

บทความก่อนหน้านี้ไร่นาสวนผสม จัดการดีมีแต่ผลกำไร ของ วิภารัตน์ ปานเกิด ที่บุรีรัมย์
บทความถัดไปกรมส่งเสริมสหกรณ์ หนุนสหกรณ์การเกษตร ผสมปุ๋ยคุณภาพดีราคาถูกขายสมาชิก หวังช่วยลดต้นทุนการผลิต 300-400 บาท/ไร่