สารคดีเสียงจากแผ่นดิน season4 ep18 “บ้านผารังหมี” แก้ปัญหาหนี้สิน จดบันทึกครัวเรือน ต่อยอดสร้างอาชีพในชุมชน

บ้านผารังหมี ชุมชนที่อดีตทำเกษตรตามกระแส ใช้เงินเป็นปัจจัยหลักในการผลิต ส่งผลทำให้ต้นทุนในการผลิตที่สูงสวนทางกับรายได้ เกษตรกรหลายครัวเรือนเป็นหนี้ ปัญหาดังกล่าวทำให้ชุมชนต้องลุกขึ้นมาทำประชาคมร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น โดยเริ่มจากการจดบันทึกครัวเรือน เพื่อลดรายจ่าย และพัฒนาต่อยอดสร้างอาชีพเสริมขึ้นในชุมชน
.
#ผารังหมี #เนินมะปราง #พิษณุโลก #จดบัญชีครัวเรือน #แก้ปัญหาหนี้ #ชุมชนพัฒนาตนเอง #เสียงจากแผ่นดิน #มูลนิธิปิดทองหลังพระฯ #ข่าวสด