วันจันทร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ.2563

คลิปเด่น เทคโนฯ

video

สารคดีเสียงจากแผ่นดิน season 2 EP.19 “กาแฟนายูง” ของดีชุมชน สร้างวิสาหกิจชุมชนอย่างยั่งยืน...

https://www.youtube.com/watch?v=9qeP17BfIdw&feature=youtu.be "กาแฟนายูง" ของดีชุมชน สร้างวิสาหกิจชุมชนอย่างยั่งยืน ชุมชนตำบลบ้านก้อน อำเภอนายูง ...
video

สารคดีเสียงจากแผ่นดิน season 2 EP.18 บึงกาฬหน้าเดิน รวมกลุ่มสหกรณ์แปรรูปหมอนยางพารา

https://www.youtube.com/watch?v=Zw-KEAB4uzY&feature=youtu.be สารคดีเสียงจากแผ่นดิน season 2 EP.18 บึงกาฬหน้าเดิน รวมกลุ่มสหกรณ์ จัดตั้งชุมนุม รับซื...
video

สารคดีเสียงจากแผ่นดิน season 2 EP.17 สร้างป่าชุมชนไม้พะยูง ป่าไม้พะยูงผืนสุดท้ายของโลก ตอนที่2

ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยกว่าที่ต้นไม้หนึ่งต้นจะสามารถเจริญเติบโตเป็นต้นไม้ขนาดใหญ่ที่ให้ทั้งร่มเงาและความอุดมสมูบรณ์และยังยากยิ่งกว่าในการที่จะดูแลและอนุรั...
video

สารคดีเสียงจากแผ่นดิน : สร้างป่าชุมชนไม้พะยูง ป่าไม้พะยูงผืนสุดท้ายของโลก ตอนที่1

เวลาได้ยินข่าวเกี่ยวกับไม้พะยูง ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นข่าวการลักลอบตัด เหตุเพราะไม้พระยูงเป็นต้นไม้ขนาดใหญ่ที่มราคาในตลาดต่างประเทศสูง จนสถานการณ์ไม้พะยูง...
video

ดาบวอน ตำรวจทำสวน สอนวิธีดูเพศมะละกอต้นสมบูรณ์เพศแบบง่าย

ดาบวอน ตำรวจทำสวน มะละกอโดยทั่วไปแบ่งออกเป็น 3 เพศ 1.ตัวผู้ 2.ตัวเมีย 3.กระเทย -ลักษณะต้นนี้เป็นต้นสมบูรณ์เพศ หรือกระเทย -ลักษณะดอ...
video

สารคดีเสียงจากแผ่นดิน Season 2 EP.15 วิสาหกิจชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวและอนุรักษ์ ตอนที่ 2

https://www.youtube.com/watch?v=ZfjQHNtlOwI&feature=youtu.be จากความร่วมมือแก้ปัญหาพื้นที่ป่าทับซ้อนกับที่ทำกินของชาวบ้านชุมชนตำบลซับสีทอง จ.ชัยภูม...
video

สารคดีเสียงจากแผ่นดิน season 2 EP.14 วิสาหกิจชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวและอนุรักษ์

https://www.facebook.com/khaosod/videos/2952188811464725/   จากความขัดแย้งระหว่างชาวบ้านชุมชนตำบลซับสีทอง จ.ชัยภูมิ กับเจ้าหน้าที่รัฐในปัญหาพื้น...
video

สารคดีเสียงจากแผ่นดิน season 2 EP.13 พัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชุบชีวิตชาวประมงชายฝั่ง

ชุมชนประมงชายบ้านหัวแหลม อ.นายายอาม จ.จันทบุรี ชุมชนชายฝั่งเล็กๆ ที่ร่วมใจกันพลิกฝืนท้องทะเล อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล จัดตั้งธนาคารปูม้า สร้างวินัยคนใน...
video

สารคดีเสียงจากแผ่นดิน season 2 EP.12 รวมกลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ลดต้นทุน สร้างอาชีพ สร้างรายได้

สารคดีเสียงจากแผ่นดินตอนนี้จะพาทุกคนไปทำความรู้จักวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม จากการวมกลุ่มผลิตเพื่อใ...
video

สารคดีเสียงจากแผ่นดิน season 2 EP.11 เสียงจากแผ่นดิน บริการจัดการน้ำ ปลูกพืชผสมผสาน สร้างชีวิตที่เ...

จากชุมชนที่ประสบปัญหาความแห้งแล้งมาหลายสิบปี ก่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม ก่อเกิดการจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ ทำให้วันนี้ชุมชนตำบลแจงงาม อำเภอหนอ...

เรื่องน่าสนใจ