วันพุธที่ 29 มกราคม พ.ศ.2563

คลิปเด่น เทคโนฯ

video

สารคดี “เสียงจากแผ่นดิน” ตอน สถาบันการเงินชุมชนบ้านวังกวางเหนือ ต.แม่พุง อ.วังชิ้น จ.แพร่ “ชุมชนปลดห...

https://www.youtube.com/watch?v=lr2luMYYe3Y&feature=youtu.be สารคดี “เสียงจากแผ่นดิน” ตอน สถาบันการเงินชุมชนบ้านวังกวางเหนือ ต.แม่พุง อ.วังชิ้น จ.แ...
video

กรรมวิธีการตัดเครือกล้วยหอมเขียวคาเวนดิช และ การบรรจุเพื่อส่งออกประเทศจีน

  https://www.youtube.com/watch?v=yvr_i6qHbWc&feature=youtu.be สวนกล้วยหอมเขียวคาเวนดิชของกลุ่มบ้านช้างไทยแลนด์ ตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จ...
video

เสียงจากแผ่นดิน ตอน 09 บ้านน้ำเกี๋ยน ชุมชนชีววิถี…สูตรสำเร็จสู่ความยั่งยืน

บ้านน้ำเกี๋ยน ชุมชนที่เกือบล่มสลายจากปัญหาหลากหลายที่รุมเร้า ..แต่วันนี้สามารถพลิกฟืนคืนชีวิตให้กับคนในชุมชน โดยเริ่มจากสิ่งเล็กๆ คือการลดรายจ่าย ลด -...
video

สารคดี “เสียงจากแผ่นดิน” ตอน บ้านปลาบ่า ฟื้นฟูป่า คืนวิถีชีวิตในอ้อมกอดธรรมชาติ

...ชุมชนตำบลบ้านปลาบ่า ชุมชนที่เกิดจากความสามัคคีร่วมพลังสร้างแหล่งต้นน้ำ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ที่สามารถจัดการตนเองได้อย่างยั่งยืน ไปร...
video

สารคดี “เสียงจากแผ่นดิน” ตอน บ้านปลาบ่า ฟื้นฟูป่า คืนวิถีชีวิตในอ้อมกอดธรรมชาติ

https://www.youtube.com/watch?v=tX5D09C6AQs&feature=youtu.be สารคดี “เสียงจากแผ่นดิน” ตอน บ้านปลาบ่า ฟื้นฟูป่า คืนวิถีชีวิตในอ้อมกอดธรรมชาติ ......
video

สารคดี “เสียงจากแผ่นดิน” ตอน ตอน บ้านน้ำทรัพย์

หมู่บ้านพอเพียงเหนือเขื่อนแก่งกระจาน ชุมชนแห่งการเรียนรู้ ที่สามารถพึ่งพาตัวเองได้อย่างยั่งยืน จากชุมชนที่แทบล่มสลาย วันนี้กลายเป็นชุมชนที่คว้ารางวัลต...

ไปเยี่ยมชม… งาน “ประชารัฐร่วมพัฒนา สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” (2)

ในเมื่อชีวิตนี้เป็นของเราแต่เพียงผู้เดียว เมื่อไม่มีใครเข้าใจเราก็ช่างปะไร ขอให้เราเข้าใจตัวเราคนเดียวก็น่าจะพอ เพราะชีวิตของเรานั้นต้องก้าวเดินไปข้าง...
video

สารคดี “เสียงจากแผ่นดิน” ตอน 6 พึ่งพาพระราชดำริ “ฟื้นฟูป่า พัฒนาแหล่งน้ำ สร้างอาชีพเกษตรที่ยั่งยืน”...

https://www.youtube.com/watch?v=_oPx3AFK2jQ&feature=youtu.be ร่วมฟังเสียงชาวบ้าน ต.แก่นมะกรูด อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี พื้นที่แนวเขตกันชนพื้นที่ป่าห้ว...
video

ปลูกขนุน 500 ต้น สร้างเงินล้าน ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

https://www.youtube.com/watch?v=Rr9ISocFQRQ&feature=youtu.be

เรื่องน่าสนใจ