วันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2563

คลิปเด่น เทคโนฯ

video

เสียงจากแผ่นดิน ตอน “บ้านเตย” อ.พิมาย จ.นครราชสีมา ชุมชนจัดการตนเอง

เร่ิมต้นจากการทำบัญชีครัวเรือนและนั่งถกวิเคราะห์ปัญหาร่วมกันของคนในชุมชน ก่อเกิดพลังในการสร้างสรรค์ชุมชนขึ้น จากหมู่บ้านเล็กที่เผชิญกับปัญหาหนี้สินปีล...
video

ตอนกิ่งส้มโอหอมควนลัง พืชเฉพาะถิ่น เปลือกหอม เนื้อสวย

https://www.youtube.com/watch?v=MwoZdTbnpI0&feature=youtu.be
video

เสียงจากแผ่นดิน ตอน4 “บ้านบัว” ทำจากเล็กไปใหญ่ ทำจากง่ายไปยาก

เสียงจากแผ่นดิน ตอน 4 “บ้านบัว" หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ที่เปิดรับสิ่งใหม่ “เปลี่ยนชุมชนจากจุดเล็กไปใหญ่ ทำจากสิ่งที่ง่ายไปหาส...
video

สารคดี “เสียงจากแผ่นดิน” ตอน 3 มหัศจรรย์ที่บ้านลาด

ปัญหาความผันผวนของราคาพืชผลทางการเกษตรที่ไม่แน่นอน ผนวกกับต้นทุนการผลิตที่สูง กลายมาเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้ชาวบ้านตำบล ถ้ำรงค์ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชร...
video

ปลูกส้มโชกุนแซมสวนทุเรียน รายได้ดี ตลาดสดใส

https://www.youtube.com/watch?v=BprmE1pLeGo&feature=youtu.be

เรื่องน่าสนใจ