วันจันทร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ.2562

คลิปเด่น เทคโนฯ

video

สารคดีเสียงจากแผ่นดิน SS.5 -EP.12 “ผักสดแก้มลิงหนองเลิงเปือย” ปลอดสารได้มาตรฐาน GAP. ปลูกขายส่งขึ...

ต.โพนงาม อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ เกษตรกรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนาเป็นหลักมีการปลูกข้าวปีละ 2 ครั้ง (นาปี และ นาปรัง) และมีการปลูกพืชผักหลากหลายชนิด โดยเฉพ...
video

สารคดีเสียงจากแผ่นดิน#5 – EP.10 : “ศูนย์ข้าวชุมชน” ต.ควนรู อ.รัตภูมิ จ.สงขลา รวมกลุ่มผลิต “ดันข้าวต...

จากปัญหาการผลิตข้าวที่ไม่ได้คุณภาพ สู่การรวมกลุ่มผลิต ดันราคาข้าวได้ถึงตันละ 100,000 บาท
video

สารคดีเสียงจากแผ่นดิน#5 – EP.6 : อ่างเก็บน้ำพระราชทานฯ ในหลวง ร.๑๐ ชุบชีวิต ‘ราษฎร’ ที่บ้านยางหัก จ...

อำเภอปากท่อ เป็น 1 ใน 3 อำเภอ ของจังหวัดราชบุรี ที่ไม่มีระบบชลประทาน เมื่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราช...
video

สารคดีเสียงจากแผ่นดิน#5 – EP.5 : ยกระดับโคไล่ทุ่ง สู่โคเนื้อขุนคุณภาพ

ผู้เลี้ยงโคบ้านหนองขาม ต.หนองขาม อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ รวมกลุ่มพัฒนการเลี้ยง "โคไล่ทุ่ง" สู่การเลี้ยง "โคขุน" ระบบมาตรฐานระดับสากล
video

สารคดีเสียงจากแผ่นดิน#5 – EP.4 : เริ่มจาก “ปลูกกิน เหลือนำไปขาย” สร้างรายได้ #รายวัน #รายเดือน ที่บ...

"เกษตรพอเพียง ปลูกทุกอย่างที่กิน กินทุกอย่างที่เราปลูก มีกินมีใช้แน่นอน ผักนิด ผักหน่อย ก็ขายได้ ขายได้หมดเลยนะ ทำนิดเดียวยังขายได้เป็นเงินเป็นทอง พอค...

เรื่องน่าสนใจ