วันพุธที่ 26 กันยายน พ.ศ.2561

คลิปเด่น เทคโนฯ

video

สารคดีเสียงจากแผ่นดิน ตอน : วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านแคว ต.ท่ากว้าง อ.สารภี จ. เชียงใ...

"จากกลุ่มแม่บ้านเล็กๆ เพียง 17 ราย ได้พิสูจน์ให้เห็นว่า ด้วยความมุ่งมั่นในการทำงานที่เต็มกำลังและมีความสามัคคีกันในกลุ่ม สามารถพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส ส...
video

เสียงจากแผ่นดิน : ตอน “วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปถนอมอาหารบ้านสองแคว” แปรรูปสินค้าเกษตร เพิ่มมูลค่าสู...

จากวิกฤติกลายเป็นโอากาส เมื่อคนในชุมชนรวมกลุ่มนำวัตถุดิบที่มีในท้องถิ่น อย่าปลานิลมาแปรรูปเป็นปลาส้ม โดยใช้เวลาว่างจากการทำการเกษตร จนปัจจุบันกลายเป็น...
video

สารคดีเสียงจากแผ่นดิน ตอน “บ้านสองพี่น้อง” ชุมชนจัดการตนเอง สร้างชุมชนเข้มแข็ง ด้วย “เศรษฐกิจพอเพีย...

จากชุมชนที่ดำรงชีวิตอยู่แบบเดิมๆ ไม่มีการปรับตัวหรือพัฒนาอาชีพ และไม่เปิดใจยอมรับสิ่งใหม่จากภายนอก จนกลายมาเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ข...
video

สารคดีเสียงจากแผ่นดิน season3 EP.10 “ชุมชนบ้านกุ่มพัฒนา” จ. ราชบุรี วิถีแห่งปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง...

ชุมชนบ้านกุ่มพัฒนา ส่วนใหญ่จะยึดอาชีพเลี้ยงโคนม แต่ต้องประสบปัญหาต้นทุนการเลี้ยงที่สูง เกษตรกรต้องหยุดกิจการและหันไปยึดอาชีพอื่นทดแทน เนื่องจากหนี้สิน...
video

สารคดีเสียงจากแผ่นดิน season3 EP.9 “ป่าชุมชนดงมัน…คลังอาหารโอทอปคนรักษ์ป่า”

https://www.youtube.com/watch?v=n9v6YXv8JrY&feature=youtu.be   ปัญหาภัยธรรมชาติ เป็นปัญหาใหญ่ที่ชาวบ้านในเขตพื้นที่ป่าชุมชนดงมัน ตำบลค้อเหนือ อำ...
video

สารคดีเสียงจากแผ่นดิน season3 EP.8 “ทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ” รวมกลุ่มผลิต-ยกระดับเป็นสินค้าเกษตร GI ต...

ติดตามเกษตรชาวสวนทุเรียนที่ร่วมมือกันปรับปรุงพื้นที่จากอดีตพื้นที่ที่ขึ้นชื่อว่าแห้งแล้ง โดยใช้ประโยชน์จากของขวัญจากผืนดินที่เป็นดินภูเขาไฟแร่ธาตุสูง...
video

สารคดีเสียงจากแผ่นดิน season3 EP.7 ผลไม้ที่ขึ้นหน้าฟีดในสังคมออนไลน์ที่บ่อยที่สุดตอนนี้คงหนีไม่พ้น...

แต่กว่าจะมาโด่งดังอย่างทุกวันนี้ "ทุเรียนภูเขาไฟ" ของ จ.ศรีสะเกษ ในอดีตนั้นเป็นเพียงสวนทุเรียนที่ผลผลิตราคาถูก กิโลกรัมละไม่กี่สิบบาทจนชาวสวนแทบจะโค่น...
video

สารคดีเสียงจากแผ่นดิน season3 EP.6 “วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงไก่ประดู่หางดำทุ่งช้าง” เลี้ยงปล่อย...

จากสภาพพื้นที่ของชาวบ้าน ต.ทุ่งช้าง อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน ที่มีภูเขาล้อมรอบทำให้พื้นที่ทางการเกษตรมีจำนวนจำกัดและเลี้ยงไก่dyoแบบตามมีตามเกิด ไม่มีระบบการจ...
video

สารคดีเสียงจากแผ่นดิน season3 EP.5 “เกษตรหลากหลาย สร้างความสำราญให้ชุมชน”

จากอดีตชุมชนที่ปลูกพืชเชิงเดี่ยวอย่าง อ้อย ของชาวบ้านบึงสำราญ ต.ถาวรวัฒนา อ.ทรายทองวัฒนา จ.กำแพงเพชร ทำให้สร้างได้ได้เพียงปีละ 1-2 ครั้ง เท่านั้น ส่งผ...
video

สารคดีเสียงจากแผ่นดิน season3 EP.4 “ธุรกิจเพาะกล้าบ้านท่าไม้ ยกระดับการผลิต สร้างความสำเร็จที่เปี่ยม...

ความสำเร็จกลุ่มเกษตรกรเพาะกล้าบ้านท่าไม้ จ.นครสวรรค์ ที่ยกระดับการทำนาแบบเดิมๆ สู่การทำนาแบบครบวงจร มีการชักชวนสมาชิกเข้ามาทำงานร่วมกันในรูปแบบกลุ่...


เรื่องน่าสนใจ