วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ.2562

คลิปเด่น เทคโนฯ

video

สารคดีเสียงจากแผ่นดิน#5 – EP.5 : ยกระดับโคไล่ทุ่ง สู่โคเนื้อขุนคุณภาพ

ผู้เลี้ยงโคบ้านหนองขาม ต.หนองขาม อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ รวมกลุ่มพัฒนการเลี้ยง "โคไล่ทุ่ง" สู่การเลี้ยง "โคขุน" ระบบมาตรฐานระดับสากล
video

สารคดีเสียงจากแผ่นดิน#5 – EP.4 : เริ่มจาก “ปลูกกิน เหลือนำไปขาย” สร้างรายได้ #รายวัน #รายเดือน ที่บ...

"เกษตรพอเพียง ปลูกทุกอย่างที่กิน กินทุกอย่างที่เราปลูก มีกินมีใช้แน่นอน ผักนิด ผักหน่อย ก็ขายได้ ขายได้หมดเลยนะ ทำนิดเดียวยังขายได้เป็นเงินเป็นทอง พอค...
video

สารคดีเสียงจากแผ่นดิน Season5 EP.3 : บ้านวังกุ่ม อ.บางระกำ “น้ำท่วมทุกปี แต่ทำการเกษตรได้” แค่วางแผน...

ปัญหาปัญหาน้ำท่วมในฤดูน้ำหลาก พื้นที่การเกษตรขาดน้ำในช่วงฤดูแล้ง คือปัญหาหลักที่ชาวบ้านวังกุ่ม ต.บางระกำ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก ต้องเผชิญ แบบที่หลีกเลี่...
video

ท่องเที่ยวชุมชน “บ้านห้วยตองก๊อ” เรียนรู้ “คน” อยู่ร่วมกับ “ป่า” พัฒนาอาชีพสู่ความมั่นคง...

ชีวิตที่สันโดษ และเรียนรู้อยู่กับธรรมชาติ เป็นวิถีชีวิตที่คนในชุมชนบ้านห้วยตองก๊อ ต.ห้วยปูลิง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน สืบทอดกันมานานกว่า 200 ปี หมู่บ้านเ...
video

สารคดีเสียงจากแผ่นดิน season4 ep22 “ชุมชนราชทรัพย์บางซื่อ” บ้านน่าอยู่ ชุมชนน่ามอง เปลี่ยนของไร้ค่าม...

ต่างคนต่างอยู่ ตัวใครตัวมัน บ้านใครบ้านมัน ชุมชนแบ่งเป็น 3 โซน ต้นซอย กลางซอย ท้ายซอย เวลามีงานก็ทำใครทำมัน ส่งผลทำให้ชุมชนไม่เกิดการพัฒนา . ฟังแนวท...
video

สารคดีเสียงจากแผ่นดิน season4 ep21 วิสาหกิจชุมชนธนาคารหมู่บ้านบกห้องพัฒนา ต.ห้วยยูง อ.เหนือคลอง จ.กร...

เมื่อชุมชนเกิดปัญหา รายได้ในชุมชนเริ่มไม่สอดคล้องกับรายจ่าย การระดมทุนเพื่อสร้างความร่วมมือจึงก่อเกิดขึ้นในชุมชน เริ่มต้นด้วยการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจที...
video

สารคดีเสียงจากแผ่นดิน season4 ep20 สหกรณ์เกษตรอินทรีย์เชียงใหม่ จำกัด “ปลูกที่กิน เหลือจึงขาย” สร้าง...

เริ่มจากปรับเปลี่ยนพื้นที่และเลือกปลูกพืชที่กิน ไปพร้อมกับการเปิดใจเรียนรู้และพัฒนาสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างคนในชุมชนและหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ ตั...


เรื่องน่าสนใจ