วันอังคารที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2564

คลิปเด่น เทคโนฯ

video

สารคดีเสียงจากแผ่นดิน#6 – EP.23 ตอน : “สวนบางขวด” เกษตรกลางกรุงฯ ทำนาขายข้าวสุก เลี้ยงปลาดุกขายปลาย่...

การสร้างแหล่งอาหารใจกลางเมือง ไม่ว่าจะเป็นปลูกพืช หรือ เลี้ยงสัตว์ เป็นความสุขที่ใครหลาย ๆ คนถวิลหา แต่การสร้างสวนเกษตรใจกลางเมืองมักจะพร้อมกับปัญหาอุ...
video

สารคดีเสียงจากแผ่นดิน#6 – EP.22 ตอน : “สวนผักคุณตาเกษตรพอเพียง” ยึดหลักบันได 9 ขั้น สร้างแหล่งอาหาร ...

การสร้างแหล่งอาหารที่เริ่มจากคนในครอบครัว และขยายสู่ชุมชน คือกิจกรรมที่ชุมชนสะพานสูง กรุงเทพมหานคร ยึดปฏิบัติทำมานานหลาย 10 ปี จาก 1 ครอบครัวที่ลงมือท...
video

โกชัย เกษตรกรเมืองตรัง มืออาชีพเรื่องปลูกยาง “เอาตัวรอด เห็นผลกำไร แม้ยางราคาตก”

โกชัย เกษตรกรเมืองตรัง มืออาชีพเรื่องปลูกยาง “เอาตัวรอด เห็นผลกำไร แม้ยางราคาตก” คุณภูวศิษฐ์ วรกิตฐากรณ์ (โกชัย)เจ้าของสวนยางพารากว่า 300 ไร่ ที่จ...
video

เกษตรกรหนองบัวลำภู ปลูกอ้อยได้คุณภาพ แม้เป็นอาชีพเสริมแต่มีเงินเก็บทุกปี

อ้อย เป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทย เพราะในแต่ละรอบปีอย่างที่ทราบกันในหลายจังหวัดของบ้านเรา จะมีช่วงฤดูกาลตัดอ้อยส่งเข้าโรงงานหรือที่เรียกว่าวันเ...
video

ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ กวาดรายได้เข้ากระเป๋าหลักล้านต่อปี

ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แบบ #เกษตรกรรุ่นใหม่ เผยเทคนิคเพิ่มเพิ่มผลผลิตได้เท่าตัว ได้ผลผลิตคุณภาพสูง กวาดรายได้เข้ากระเป๋าหลักล้านต่อปี โดยปกติข้าวโพด...
video

สารคดีเสียงจากแผ่นดิน#6 – EP.21 ตอน : สวนเกษตรผสมผสาน ร.ร. ตชด. ห้องเรียนธรรมชาติ สร้างคน สร้างโอกาส...

จากปัญหา “ทุพโภชนาการ” ของเด็กและเยาวชนที่เกิดในครอบครัวที่ไม่สามารถผลิตอาหารได้เพียงพอต่อความต้องการ ขาดแคลนสารอาหารที่มีคุณภาพ ส่งผลต่อสุขภาพอนามัยท...
video

สารคดีเสียงจากแผ่นดิน#6 – EP.20 ตอน : สวนผักอินทรีย์ยกแคร่ ความสุขแบบพอเพียง ที่บ้านศรีนคร จ.สุโขทัย...

จากพื้นที่เกษตรเชิงเดี่ยว ใช้สารเคมีเป็นปัจจัยหลักในการผลิต คนในชุมชนมีสารเคมีตกค้างในร่างกายจำนวนมาก แต่วันนี้ บ้านศรีนคร จังหวัดสุโขทัย กลายเป็นหมู่...
video

สารคดีเสียงจากแผ่นดิน#6 – EP.19 ตอน : “เชียงดา” ปลูกตัดยอด-แปรรูปผลิตชา ที่ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่

"เชียงดา" ผักพื้นบ้านที่ขึ้นอยู่ตามรั้วบ้านทั่วไป เป็นอีกหนึ่งผลผลิตทางการเกษตรที่ชุมชนบ้านศรีแดนเมือง อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ ต่อยอดนำมาแปรรูปผ...

เรื่องน่าสนใจ