วันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2562

คลิปเด่น เทคโนฯ

video

สารคดีเสียงจากแผ่นดิน season4 ep10 “ฝายบ้านเขาแดงพัฒนา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ”

ฝายน้ำแห่งความสุข ที่ตำบลทับช้าง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี #บ้านเขาแดงพัฒนา #ฝายบ้านเขาแดงพัฒนา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ #ทับช้าง #สอยดาว #จันทบุรี...
video

สารคดีเสียงจากแผ่นดิน season4 ep9 จากหมู่บ้านแห้งแล้ง รวมกลุ่มแก้ปัญหาน้ำและป่า จัดตั้งธนาคารชุมชนอ...

ต่างคนต่างอยู่ ต่างคนต่างทำ ต่างคนต่างแย่งกันใช้น้ำ ทั้งหมดนี้เป็นปัญหาใหญ่ของชาวบ้านดงขี้เหล็ก อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี ที่ก่อให้เกิดความแห้งแล้ง ขาดแคลน...
video

สารคดีเสียงจากแผ่นดิน season4 ep8 จากหมู่บ้านแห้งแล้ง ร่วมกลุ่มแก้ปัญหาน้ำ สู่แหล่งปลูกไม้ประดับ-สม...

ต่างคนต่างอยู่ ต่างคนต่างทำ ต่างคนต่างแย่งกันใช้น้ำ ทั้งหมดนี้เป็นปัญหาใหญ่ของชาวบ้านดงขี้เหล็ก จ.ปราจีนบุรี ที่ก่อให้เกิดความแห้งแล้ง ขาดแคลนน้ำอย่าง...
video

สารคดีเสียงจากแผ่นดิน season4 ep7 “หมอนยางพารา”

https://www.youtube.com/watch?v=BSIOUX8HfH8&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3nt9GQi2W5DzsBdP8HKVEzSHrkew-6oa6jLG5dhOPJ4rmPSadLsbS0rJs สารคดีเสียงจากแผ่...
video

สารคดีเสียงจากแผ่นดิน season4 ep6 “หมอนยางพารา” วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสหกรณ์บ้านพังดาน อ.ควนขนุน จ.พัทล...

การแปรรูปน้ำยางพาราดิบ ให้กลายเป็นหมอนยางพาราเป็นเรื่องราวที่เกิดจากความตั้งใจของชาวบ้าน พังดาน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ที่ต้องการปลอดล็อกปัญหาราคา...
video

สารคดีเสียงจากแผ่นดิน season4 ep5 บ้านธารมะยม อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ รวมกลุ่มอาชีพเรียนรู้ร่วมกัน สร...

“สารคดีเสียงจากแผ่นดิน” บ้านธารมะยม อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ ชุมชนที่เริ่มต้นด้วยการนับศูนย์ และค่อยๆเติบโตทีละน้อยอย่างมั่นคง จากอาชีพหลัก คือ ก...
video

สารคดีเสียงจากแผ่นดิน season4 ep4 กลุ่มฮักน้ำจาง ขับเคลื่อนชุมชนด้วยเกษตรอินทรีย์ (ตอนที่ 2)

“สารคดีเสียงจากแผ่นดิน” #กลุ่มฮักน้ำจาง บ.นากว้าว ต.บ้านกิ่ว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง ชุมชนที่เริ่มต้นยกระดับความเป็นอยู่ด้วยการมุ่งสู่วิถีเกษตรอินทรีย์ ปลูกพื...
video

สารคดีเสียงจากแผ่นดิน season4 ep3 กลุ่มฮักน้ำจาง สู่วิถีสีเขียวขับเคลื่อนชุมชนด้วยเกษตรอินทรีย์ (ตอน...

“สารคดีเสียงจากแผ่นดิน” จะพาไปรู้จักกับ กลุ่มฮักน้ำจาง บ้านนากว้าว ต.บ้านกิ่ว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง ที่เริ่มต้นจากสมาชิกแค่ 5 ครัวเรือน ในการจับมือกันมุ่งสู...
video

สารคดีเสียงจากแผ่นดิน season4 ตอนที่2 จะพาไปรู้จักกับ Young Smart Farmer ของ “ไร่แสงสกุลรุ่ง” จ.กาญจ...

สวนเกษตรผสมผสานที่นำเอาองค์ความรู้ นวตกรรม รวมถึงการคิดที่นอกกรอบ มาประยุกต์ใช้ในการทำการเกษตร ผ่านการทำการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ และยังเป็นต...
video

“สารคดีเสียงจากแผ่นดิน” จะพาไปสัมผัสและเรียนรู้วิถีชีวิตของชุมชนต้นแบบ ที่บ้านวังตามัว ต.วังตามัว อ....

“จากพื้นที่การเกษตรที่ประสบปัญหาภัยแล้ง สู่การเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรที่เต็มไปด้วยจุดถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตรมากมาย ที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือก...


เรื่องน่าสนใจ