วันจันทร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2563

คลิปเด่น เทคโนฯ

video

สารคดีเสียงจากแผ่นดิน#6 – EP.7 ตอน : ชุมชนตำบลหนองสาหร่าย น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง ช่วยชาวบ้านหลุดพ้นหน...

ชุมชนตำบลหนองสาหร่าย อ.พนมทวน จ. กาญจนบุรี ครั้งนึงคนในชุมชนเคยถูกครอบงำจากความเชื่อและค่านิยมที่ผิดๆ จนทำให้เกษตรกรในชุมชนดังกล่าวประสบความล้มเหลวในก...
video

สารคดีเสียงจากแผ่นดิน#6 – EP.6 ตอน : “ก๊าชชีวภาพ ถ่านอัดแท่ง” พลังงานสะอาดสร้างอาชีพ – ลดรายจ่าย อ.ม...

ทำได้จริง “ก๊าชชีวภาพ - ถ่านอัดแท่ง” พลังงานสะอาดสร้างอาชีพ ต.คำแคน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น ต้นแบบชุมชนพลังงานทางเลือก ใครจะไปคิดว่ามูลสุกร หรือ (ขี้...
video

สารคดีเสียงจากแผ่นดิน#6 – EP.5 ตอน : “สมุนไพรถั่วดาวอินคา” แปรรูปหลากหลาย สร้างอาชีพ สร้างรายได้ชุมช...

ถั่วดาวอินคา สมุนไพรที่เคยสร้างความเสียหายให้กับชุมชนบ้านกุดตาเพชร วันนี้ยกระดับเป็นพืชสมุนไพรที่นำมาแปรรูปเพิ่มมูลค่า สร้างทั้งเงิน สร้างทั้งงานให้กั...
video

สารคดีเสียงจากแผ่นดิน#6 – EP.4 ตอน : ถั่วดาวอินคา ขุมทรัพย์แห่งชุมชนบ้านกุดตาเพชร จังหวัดลพบุรี

จากพืชที่สร้างปัญหาให้กับคนในชุมชนบ้านกุดตาเพชร อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี เกือบทำให้ชุมชนล้มละลาย แต่ปัญหานั้นได้กลายเป็นโอกาสเมื่อคนในชุมชนหันมาพูดคุ...
video

สารคดีเสียงจากแผ่นดิน #6 – EP.3 ตอน : ชุมชนบ้านสถาน 2 หมู่บ้านนี้สุขภาพดีทั้งชุมชน เพราะที่นี้ ผักส...

บ้านสถาน 2 ตำบลภูซาง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา หมู่บ้านนี้สุขภาพดีทั้งชุมชน ด้วยความเป็นชุมชนไทลือที่รู้จักพอเพียงอยู่กับธรรมชาติ ทำแค่พออยู่พอกินไม่ดิ้...
video

สารคดีเสียงจากแผ่นดิน#6 – EP.2 ตอน : “ธนาคารชุมชนบ้านม้าร้อง” ขับเคลื่อนและพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ ด้วย...

“บ้านม้าร้อง” ขับเคลื่อนชุมชนให้น่าอยู่ โดยส่งเสริมการออม สร้างวินัยให้กับคนในชุมชนเป็นภูมิคุ้มกันที่ยั่งยืน บ้านม้าร้อง หมู่ 4 ต.พงศ์ประศาสน์ อ....
video

สารคดีเสียงจากแผ่นดิน #6 – EP.1 ตอน : “ธนาคารชุมชนโป่งไทร” แหล่งเงินทุนจากคนในชุมชน…เพื่อคนในชุมชนอย...

ต้นเหตุหลักของปัญหา คือ เกษตรกรไม่สามารถกำหนดต้นทุนการผลิตในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้ ทำให้ทุกๆปีเกษตรกรต้องดิ้นรนหาแหล่งเงินทุนโดยการกู้ยืมทั้งในระบ...

สถาปนิตย์ แตงอ่อน ฅ.พอเพียง ผู้ยึดตำรา “เกษตรผสมผสาน” ปลูกหลากหลายเน้น “วิถีพอเพียง”...

  สถาปนิตย์ แตงอ่อน  ฅ.พอเพียง จ.นครสวรรค์ หนุ่มผู้หันหลังให้เมืองหลวงกลับบ้านยึดตำราเกษตรผสมผสาน สร้างวิถีชีวิตเรียบง่าย จนสามารถดึงดูดผู้คนให้มาเ...

เรื่องน่าสนใจ