วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ.2562

คลิปเด่น เทคโนฯ

video

สารคดีเสียงจากแผ่นดิน season4 ep19 บ้านโป่งลึก-บางกลอย หมู่บ้านชาวปกากะญอ เรียนรู้อยู่ร่วมกับผืนป่า ...

หลังจากความขัดแย้งระหว่างชุมชนและหน่วยงานภาครัฐได้รับการแก้ไข ชุมชนกลางผืนป่าแก่งกระจาน ที่เต็มไปด้วยทรัพยากรทางธรรมชาติที่หลากหลายได้กลายเป็นขุมทรัพย...
video

สารคดีเสียงจากแผ่นดิน season4 ep18 “บ้านผารังหมี” แก้ปัญหาหนี้สิน จดบันทึกครัวเรือน ต่อยอดสร้างอาชีพ...

บ้านผารังหมี ชุมชนที่อดีตทำเกษตรตามกระแส ใช้เงินเป็นปัจจัยหลักในการผลิต ส่งผลทำให้ต้นทุนในการผลิตที่สูงสวนทางกับรายได้ เกษตรกรหลายครัวเรือนเป็นหนี้ ปั...
video

สารคดีเสียงจากแผ่นดิน season4 ep16 ชุมชนบ้านหนองบัว เมืองเลย ปั้นเยาวชนสำนึกรักบ้านเกิด สร้างชุมชนเข...

ชุมชนที่เต็มไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย มีวัว มีควาย พื้นที่เป็นสีเขียวน่าอยู่ แต่เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไป ทุกอย่างเปลี่ยนแปลง บางสิ่งหายไปจากชุมชน...
video

สารคดีเสียงจากแผ่นดิน season4 ep15 “ชุมชนเกาะกลาง คลองเตย” รู้รักสามัคคี ร่วมพัฒนาชุมชน บนวิถีความพ...

ปัญหายาเสพติด เป็นกุญแจดอกสำคัญที่ทำให้ชุมชนแห่งนี้ลุกขึ้นมาจัดการตัวเอง กลับมาพูดคุยกันใหม่ว่าจะอยู่กันแบบไหน โดยการเปิดเวทีชาวบ้านถกถึงปัญหาที่เกิดม...
video

สารคดีเสียงจากแผ่นดิน season4 ep14 “ชุมชนเกาะกลาง คลองเตย” รู้รักสามัคคี ร่วมพัฒนาชุมชน บนวิถีความพอ...

จากชุมชนที่ต่างคนต่างอยู่ บ้านใครบ้านมัน อยู่ใครอยู่มัน ตัวใครตัวมัน เจอหน้าก็ยิ้มกันเฉยๆ ไม่มีการสังสรรค์กัน รอให้แต่หน่วยงานภาครัฐเข้ามาแก้ไขปัญหา จ...
video

สารคดีเสียงจากแผ่นดิน season4 ep13 ไร่พิมพ์วรัตน์ ต.องค์พระ อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี สร้างความแตกต่าง...

"เปลี่ยนคำว่า 'บ้า' เป็น 'กล้า' ที่จะลองทำสิ่งใหม่ๆ การทำเกษตรแบบผสมผสาน ปลูกพืชเมืองหนาวในพื้นที่เขตร้อน ปรับปรุงและพัฒนา จนสามารถเปลี่ยนความคิดของเก...
video

สารคดีเสียงจากแผ่นดิน season4 ep12 “ไร่ ณ ชายแดน” อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ต้นแบบวิสาหกิจเกษตรผสมผสาน สร...

"ร่วมกันถอดองค์ความรู้ นำมาประยุกต์จากตัวเอง ขยายสู่ชุมชน สร้างการเรียนรู้รวมกันและน จนปัจจุบันพื้นที่แห่งนี้ได้กลายเป็นศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ หร...
video

สารคดีเสียงจากแผ่นดิน season4 ep11 “ไร่ ณ ชายแดน” ต.ทับพริก อ. อรัญประเทศ จ. สระแก้ว ต้นแบบวิสาหกิจเ...

จากพื้นที่เกษตรเชิงเดี่ยว คือ ปลูกอ้อย มันสำปะหลัง และข้าวโพด มา 30 กว่าปี ไม่มีการปลูกพืชชนิดใด ถูกพลิกฟื้นโดยแกนนำเป็นเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่เข้ามาร่วมก...
video

สารคดีเสียงจากแผ่นดิน season4 ep10 “ฝายบ้านเขาแดงพัฒนา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ”

ฝายน้ำแห่งความสุข ที่ตำบลทับช้าง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี #บ้านเขาแดงพัฒนา #ฝายบ้านเขาแดงพัฒนา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ #ทับช้าง #สอยดาว #จันทบุรี...


เรื่องน่าสนใจ