วันพฤหัสที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2562

คลิปเด่น เทคโนฯ

video

“สารคดีเสียงจากแผ่นดิน” จะพาไปสัมผัสและเรียนรู้วิถีชีวิตของชุมชนต้นแบบ ที่บ้านวังตามัว ต.วังตามัว อ....

“จากพื้นที่การเกษตรที่ประสบปัญหาภัยแล้ง สู่การเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรที่เต็มไปด้วยจุดถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตรมากมาย ที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือก...
video

สารคดีเสียงจากแผ่นดิน season3 EP. 24 ตอน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผักอินทรีย์แปลงใหญ่ นิคมเศรษฐกิจพอเพียงบ...

การปลูกพืชผักให้ประสบความสำเร็จ ต้องอาศัยปัจจัยหลายๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นสภาพภูมิอากาศ องค์ความรู้การทำเกษตร การเลือกพืชให้เหมาะสมกับพื้นที่ และอีกหัวใจห...
video

สารคดีเสียงจากแผ่นดิน season3 EP. 23 ตอน มะม่วงหิมพานต์บ้านหาดไก่ต้อย ต.หาดล้า อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ ...

https://www.youtube.com/watch?v=mY_FdY3meVY&feature=youtu.be นับเป็นความสำเร็จที่เกิดขึ้นจากการร่วมกันคิด ร่วมกันทำ ของคนในชุมชนตำบลหาดล้า อำเภอท่า...
video

สารคดีเสียงจากแผ่นดิน season3 EP.22 อาชีพพระราชทาน สู่วิถีชีวิตีที่ยั่งยืน

https://www.youtube.com/watch?v=UEbqZxyg3SY&feature=youtu.be อาชีพพระราชทาน สู่วิถีชีวิตีที่ยั่งยืน เสียงจากแผ่นดินวันนี้จะพาไปรู้จักกับสหกรณ์โคนม ...
video

สารคดีเสียงจากแผ่นดิน season3 EP. 21 สหกรณ์การเกษตรขามสะแกแสง จำกัด ศูนย์รวบรวมสินค้าเกษตร ที่คอยสน...

https://www.youtube.com/watch?v=0efclSaDFFs&feature=youtu.be สหกรณ์การเกษตรขามสะแกแสง จำกัด ตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา นอกจาก...
video

สารคดีเสียงจากแผ่นดิน season3 EP.20 บ้านคลองมะขาม ต.หาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จ.ตราด “เกื้อกูลสาธารณะประโย...

ปัญหาเรือประมงพาณิชย์แย่งกันจับสัตว์น้ำ เรือใหญ่เข้ามาทำกินในพื้นที่ของเรือประมงพื้นบ้านที่มีขนาดเล็ก ที่ส่งผลโดยตรงต่อระบบนิเวศของบ้านคลองมะขาม ต.หาด...
video

สารคดีเสียงจากแผ่นดิน season3 EP.19 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลาแปรรูป ต.มะขามล้ม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรรณบุร...

นับเป็นเรื่องโชคดีที่ประเทศไทยอยู่ในภูมิภาคที่อุดมสมบูรณ์เรื่องอาหารการกิน การเกษตร ปศุสัตว์ ใครอยู่ใกล้แหล่งน้ำก็หาปลากินได้สะดวก บางพื้นที่ปลาเยอะจน...
video

สารคดีเสียงจากแผ่นดิน season3 EP.18 “ฟาร์มทะเลผสมผสาน” แหล่งศึกษาเรียนรู้ด้านการประมงแก่เกษตรกร...

https://www.youtube.com/watch?v=Ye7hlxDGl14&feature=youtu.be สารคดีเสียงจากแผ่นดิน season3 EP.18 "ฟาร์มทะเลผสมผสาน" แหล่งศึกษาเรียนรู้ด้านการประมงแ...
video

สารคดีเสียงจากแผ่นดิน season3 EP.17 บ้านปากบางท่าข้าม จ. สุราษฎร์ธานี “ฟื้นฟูดิน ยกระดับการปลูกพืชผ...

"การเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนารูปแบบการผลิต ปลูกพืชหรือเลี้ยงสัตว์ ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิด แต่เกษตรกรไทยหลายๆ คน กลับไม่กล้าที่จะเปลี่ยนแปลง เนื่องจากไม่คุ...
video

เสียงจากแผ่นดิน season3 EP.16 ขับเคลื่อนเกษตรปลอดภัย นำความรู้สู่ชุมชน

https://www.youtube.com/watch?v=j4r8VGWlnkU&feature=youtu.be สารคดีเสียงจากแผ่นดิน season3 EP.16 “ฟาร์มชุมชน ต.หนองแขม” ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสาน ข...


เรื่องน่าสนใจ