วันพุธที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2561

คลิปเด่น เทคโนฯ

video

สารคดีเสียงจากแผ่นดิน season3 EP.4 “ธุรกิจเพาะกล้าบ้านท่าไม้ ยกระดับการผลิต สร้างความสำเร็จที่เปี่ยม...

ความสำเร็จกลุ่มเกษตรกรเพาะกล้าบ้านท่าไม้ จ.นครสวรรค์ ที่ยกระดับการทำนาแบบเดิมๆ สู่การทำนาแบบครบวงจร มีการชักชวนสมาชิกเข้ามาทำงานร่วมกันในรูปแบบกลุ่...
video

สารคดีเสียงจากแผ่นดิน season3 EP.3 “ชาวสวนทุเรียน เมืองจันท์ รวมพลัง สร้างความเข้มแข็ง เพิ่มมูลค่า เ...

ปัญหาหลักๆ ของเกษตรกรทั่วไป มีทั้งปัญหาด้านราคา ผลผลิตคุณภาพต่ำ ที่สำคัญคือการถูกเอาเปรียบจากพ่อค้าคนกลางไม่เว้นแม้แต่ราชาแห่งผลไม้อย่าง "ทุเรียน" ...
video

สารคดีเสียงจากแผ่นดิน season3 EP.2 “รวมใจเป็นหนึ่ง มุ่งมั่นพัฒนา คุณภาพมะม่วงสู่ระดับสากล”...

https://www.youtube.com/watch?v=EXoJ_k02HZ8&feature=youtu.be ปริมาณผลผลิตมะม่วงที่มากขึ้นของชาวสวนมะม่วง ต.หินซ้อน อ.พนมสารคราม จ.ฉะเชิงเทรา แทนที่...
video

สารคดีเสียงจากแผ่นดิน season3 EP.1 ตอน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบบ้านหนองจิกสี ต.แหลมรัง อ....

จากวัฒนธรรมและรูปแบบการทำเกษตรแบบเดิมๆ ของชาวบ้านบ้านหนองจิกสี ต.แหลมรัง อ.บึงนาราง จ.พิจิตร ที่เป็นเกษตรเชิงเดี่ยวสร้างรายได้เพียงปีละครั้ง สาเหตุเนื...
video

สารคดีเสียงจากแผ่นดิน : ตอน “วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านหนองโสน” ต.เขาคีริส อ.พราน...

"จากชุมชนเกษตรเชิงเดี่ยวที่เน้นปริมาณ สู่การทำเกษตรแบบผสมผสาน โดยพลิกวิกฤติในช่วงฤดูแล้ง รวมกลุ่มหันมาปลูกพืชผักสวนครัวจำหน่าย จนปัจจุบันกลายเป็นพืชหล...
video

สารคดีเสียงจากแผ่นดิน : ตอน วิสาหกิจชุมชนชมรมปลาเชียงราย อ.พาน จ.เชียงราย

"เปลี่ยนค่านิยมจากการทำสวนผลไม้ หันมาขุดบ่อเลี้ยงปลาจำหน่าย สามารถยกระดับเป็นวิสาหกิจชุมชนฯ ที่มีความโดดเด่นเรื่องคุณภาพสินค้า ภายใต้การบริหารและดำเนิ...
video

สารคดีเสียงจากแผ่นดิน season 2 EP.22 ชุมชนต้นแบบกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านเหล่าดู อ.หนองยวง อ.เ...

"จากหมู่บ้านที่ประสบปัญหาหนี้นอกระบบ พัฒนาจนได้รับการยอมรับว่ามีการบริหารและการจัดการกองทุนที่เข้มแข็ง สามารถยกระดับเป็นชุมชนต้นแบบกลุ่มออมทรัพย์ที่ไม...
video

สารคดีเสียงจากแผ่นดิน season 2 EP.21 “ป่าชุมชนภูหินเหล็กไฟ เพาะกล้าคนให้เติบโตพร้อมผืนป่า”...

เสียงจากแผ่นดินจะพาไปเรียนรู้การบริหารจัดการป่าชุมชนภูหินเหล็กไฟ ที่บ้านนาหว้า ต.สำโรง อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี จากผืนป่าที่ถูกสัมปทานการตัดไม้ สู่...
video

สารคดีเสียงจากแผ่นดิน season 2 EP.20 “วิสาหกิจชุมชนกล้วยหอมทอง” ต.กุดหมากไฟ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี...

จากประสบการณ์การรวมกลุ่มปลูกมะม่วงที่ประสบผลสำเร็จ ยกระดับขยายผลรวมเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกล้วยหอมทองหนองวัวซอ ที่มีการแบ่งปันองค์ความรู้ และสร้างเครือ...
video

สารคดีเสียงจากแผ่นดิน season 2 EP.19 “กาแฟนายูง” ของดีชุมชน สร้างวิสาหกิจชุมชนอย่างยั่งยืน...

https://www.youtube.com/watch?v=9qeP17BfIdw&feature=youtu.be "กาแฟนายูง" ของดีชุมชน สร้างวิสาหกิจชุมชนอย่างยั่งยืน ชุมชนตำบลบ้านก้อน อำเภอนายูง ...


เรื่องน่าสนใจ