วันพุธที่ 18 กันยายน พ.ศ.2562

คลิปเด่น เทคโนฯ

video

สารคดีเสียงจากแผ่นดิน Season5 EP.3 : บ้านวังกุ่ม อ.บางระกำ “น้ำท่วมทุกปี แต่ทำการเกษตรได้” แค่วางแผน...

ปัญหาปัญหาน้ำท่วมในฤดูน้ำหลาก พื้นที่การเกษตรขาดน้ำในช่วงฤดูแล้ง คือปัญหาหลักที่ชาวบ้านวังกุ่ม ต.บางระกำ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก ต้องเผชิญ แบบที่หลีกเลี่...
video

ท่องเที่ยวชุมชน “บ้านห้วยตองก๊อ” เรียนรู้ “คน” อยู่ร่วมกับ “ป่า” พัฒนาอาชีพสู่ความมั่นคง...

ชีวิตที่สันโดษ และเรียนรู้อยู่กับธรรมชาติ เป็นวิถีชีวิตที่คนในชุมชนบ้านห้วยตองก๊อ ต.ห้วยปูลิง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน สืบทอดกันมานานกว่า 200 ปี หมู่บ้านเ...
video

สารคดีเสียงจากแผ่นดิน season4 ep22 “ชุมชนราชทรัพย์บางซื่อ” บ้านน่าอยู่ ชุมชนน่ามอง เปลี่ยนของไร้ค่าม...

ต่างคนต่างอยู่ ตัวใครตัวมัน บ้านใครบ้านมัน ชุมชนแบ่งเป็น 3 โซน ต้นซอย กลางซอย ท้ายซอย เวลามีงานก็ทำใครทำมัน ส่งผลทำให้ชุมชนไม่เกิดการพัฒนา . ฟังแนวท...
video

สารคดีเสียงจากแผ่นดิน season4 ep21 วิสาหกิจชุมชนธนาคารหมู่บ้านบกห้องพัฒนา ต.ห้วยยูง อ.เหนือคลอง จ.กร...

เมื่อชุมชนเกิดปัญหา รายได้ในชุมชนเริ่มไม่สอดคล้องกับรายจ่าย การระดมทุนเพื่อสร้างความร่วมมือจึงก่อเกิดขึ้นในชุมชน เริ่มต้นด้วยการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจที...
video

สารคดีเสียงจากแผ่นดิน season4 ep20 สหกรณ์เกษตรอินทรีย์เชียงใหม่ จำกัด “ปลูกที่กิน เหลือจึงขาย” สร้าง...

เริ่มจากปรับเปลี่ยนพื้นที่และเลือกปลูกพืชที่กิน ไปพร้อมกับการเปิดใจเรียนรู้และพัฒนาสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างคนในชุมชนและหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ ตั...
video

สารคดีเสียงจากแผ่นดิน season4 ep19 บ้านโป่งลึก-บางกลอย หมู่บ้านชาวปกากะญอ เรียนรู้อยู่ร่วมกับผืนป่า ...

หลังจากความขัดแย้งระหว่างชุมชนและหน่วยงานภาครัฐได้รับการแก้ไข ชุมชนกลางผืนป่าแก่งกระจาน ที่เต็มไปด้วยทรัพยากรทางธรรมชาติที่หลากหลายได้กลายเป็นขุมทรัพย...
video

สารคดีเสียงจากแผ่นดิน season4 ep18 “บ้านผารังหมี” แก้ปัญหาหนี้สิน จดบันทึกครัวเรือน ต่อยอดสร้างอาชีพ...

บ้านผารังหมี ชุมชนที่อดีตทำเกษตรตามกระแส ใช้เงินเป็นปัจจัยหลักในการผลิต ส่งผลทำให้ต้นทุนในการผลิตที่สูงสวนทางกับรายได้ เกษตรกรหลายครัวเรือนเป็นหนี้ ปั...

เรื่องน่าสนใจ