วันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

คลิปเด่น เทคโนฯ

ไปเยี่ยมชม… งาน “ประชารัฐร่วมพัฒนา สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” (2)

ในเมื่อชีวิตนี้เป็นของเราแต่เพียงผู้เดียว เมื่อไม่มีใครเข้าใจเราก็ช่างปะไร ขอให้เราเข้าใจตัวเราคนเดียวก็น่าจะพอ เพราะชีวิตของเรานั้นต้องก้าวเดินไปข้าง...
video

สารคดี “เสียงจากแผ่นดิน” ตอน 6 พึ่งพาพระราชดำริ “ฟื้นฟูป่า พัฒนาแหล่งน้ำ สร้างอาชีพเกษตรที่ยั่งยืน”...

https://www.youtube.com/watch?v=_oPx3AFK2jQ&feature=youtu.be ร่วมฟังเสียงชาวบ้าน ต.แก่นมะกรูด อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี พื้นที่แนวเขตกันชนพื้นที่ป่าห้ว...
video

ปลูกขนุน 500 ต้น สร้างเงินล้าน ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

https://www.youtube.com/watch?v=Rr9ISocFQRQ&feature=youtu.be
video

เสียงจากแผ่นดิน ตอน “บ้านเตย” อ.พิมาย จ.นครราชสีมา ชุมชนจัดการตนเอง

เร่ิมต้นจากการทำบัญชีครัวเรือนและนั่งถกวิเคราะห์ปัญหาร่วมกันของคนในชุมชน ก่อเกิดพลังในการสร้างสรรค์ชุมชนขึ้น จากหมู่บ้านเล็กที่เผชิญกับปัญหาหนี้สินปีล...
video

ตอนกิ่งส้มโอหอมควนลัง พืชเฉพาะถิ่น เปลือกหอม เนื้อสวย

https://www.youtube.com/watch?v=MwoZdTbnpI0&feature=youtu.be
video

เสียงจากแผ่นดิน ตอน4 “บ้านบัว” ทำจากเล็กไปใหญ่ ทำจากง่ายไปยาก

เสียงจากแผ่นดิน ตอน 4 “บ้านบัว" หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ที่เปิดรับสิ่งใหม่ “เปลี่ยนชุมชนจากจุดเล็กไปใหญ่ ทำจากสิ่งที่ง่ายไปหาส...
video

สารคดี “เสียงจากแผ่นดิน” ตอน 3 มหัศจรรย์ที่บ้านลาด

ปัญหาความผันผวนของราคาพืชผลทางการเกษตรที่ไม่แน่นอน ผนวกกับต้นทุนการผลิตที่สูง กลายมาเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้ชาวบ้านตำบล ถ้ำรงค์ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชร...


เรื่องน่าสนใจ