ไก่ไทยผงาดเวทีโลกด้วยคุณภาพมาตรฐานสากล ปลื้มสิงคโปร์ไฟเขียวรับซื้อไก่สดแช่แข็งจาก 20 รง.ไทย

สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทย เผยไก่ไทยตีปีกผงาดเวทีโลก ต่างชาติเชื่อมั่นมาตรฐานการผลิตระดับโลก ประเทศผู้นำเข้ากลับออร์เดอร์เพิ่ม พร้อมรับคำสั่งซื้อไก่สดจากสิงคโปร์ หลังรมว.เกษตรฯเจรจาสำเร็จ ประกาศรับรองอนุญาตให้อีก 20 โรงงานผลิตเนื้อไก่สดแช่แข็งของไทยส่งออกไปสิงคโปร์ได้ ผู้เลี้ยงไก่รับอานิสงค์ถ้วนหน้าสร้างความมั่นคงอุตสาหกรรมไก่ไทย

 

นายแพทย์อนันต์ ศิริมงคลเกษม นายกสมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทย เปิดเผยถึงกรณีที่ประเทศสิงคโปร์ประกาศรับรองอนุญาตให้โรงงานผลิตเนื้อไก่สดแช่แข็งของไทยส่งออกไปยังประเทศสิงคโปร์ได้อีก 20 โรงงาน เพิ่มเติมจากเดิมที่รับรองเพียง 2 โรงงานนั้น สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์เนื้อไก่ของไทยที่มีมาตรฐานระดับโลก ทั้งมาตรฐาน GMP, HACCP, ISO, Animal welfare  ฯลฯ โดยในปีที่ผ่านมากลุ่มผู้นำเข้าหลักกว่า 20 ราย มีคำสั่งซื้อต่อเนื่อง โดยเฉพาะประเทศผู้นำเข้าหลักทั้งสหภาพยุโรป ญี่ปุ่น ต่างเพิ่มคำสั่งซื้อเนื้อไก่สดและผลิตภัณฑ์จากไทยมากขึ้น ที่สำคัญเมื่อปลายปี 2559 ที่ผ่านมา เกาหลีใต้ยังประกาศเปิดรับเนื้อไก่สดจากไทยเป็นครั้งแรกในรอบ 12 ปี ทำให้คำสั่งซื้อไก่สดกลับมาเกือบทั้งหมดแล้ว

นายแพทย์อนันต์ กล่าวอีกว่า การเปิดนำเข้าไก่ไทยของสิงคโปร์ครั้งนี้  เป็นความสำเร็จจากการเจรจาหารือระดับทวิภาคีระหว่าง พลเอก ฉัตรชัย  สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กับทางการสิงคโปร์ ในโอกาสที่ได้ร่วมประชุมระดับรัฐมนตรีเกษตรและป่าไม้อาเซียน ครั้งที่ 38  เมื่อเดือนตุลาคม 2559 ที่ประเทศสิงคโปร์ กระทั่งสามารถเร่งรัดให้หน่วยงานอาหารเกษตรและสัตวแพทย์สิงคโปร์ (Agri-Food and Veterinary Authority หรือ AVA) ประกาศรับรองรายชื่อโรงงานผลิตไก่เนื้อของไทยดังกล่าว

“การทำงานอย่างเข้มแข็งของรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่มุ่งหวังให้ภาคการเกษตรของไทยมีการพัฒนาตลอดห่วงโซ่การผลิต ควบคู่กับการผลักดันการส่งออกให้เติบโตอย่างต่อเนื่องนี้ ทำให้เกษตรกรผู้เลี้ยงได้รับผลดีจากการขยายตัวของตลาดนำเข้าไก่ไทยตามไปด้วย ส่งผลให้เกษตรกรมีความมั่นคงในอาชีพ ขอให้ทุกคนรักษามาตรฐานการผลิตที่ดีเช่นนี้และพัฒนาให้ดีขึ้นต่อไป” นายแพทย์อนันต์กล่าว

สำหรับแนวโน้มของอุตสาหกรรมไก่เนื้อของไทยยังคงสดใส จากการส่งออกเนื้อไก่และผลิตภัณฑ์ที่มากขึ้นเป็นแรงสนับสนุน โดย คาดการณ์ว่าปี 2560 นี้ ไทยจะสามารถส่งออกเนื้อไก่และผลิตภัณฑ์ได้เพิ่มขึ้น มีปริมาณรวม 750,000 ตัน คิดเป็นมูลค่าประมาณ 96,000 ล้านบาท./