โฟร์โมสต์ร่วมสนับสนุนอาชีพ “เกษตรกรโคนม”

โฟร์โมสต์ร่วมสนับสนุนอาชีพ “เกษตรกรโคนม” โดยถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้สู่ฟาร์มโคนมไทยเพื่อเพิ่มคุณภาพน้ำนมโคแท้ 100% สร้างรายได้ให้เกษตรกรไทยอย่างต่อเนื่องยาวนานกว่า 60ปี
บริษัทฟรีสแลนด์คัมพิน่าผู้ผลิตผลิตภัณฑ์นมโฟร์โมสต์ นมโคแท้ 100% ที่เคียงคู่ครอบครัวไทยมาเป็นเวลากว่า 60 ปี ได้ร่วมพัฒนาอาชีพฟาร์มโคนมไทยและพัฒนาคุณภาพน้ำนมกับสหกรณ์โคนมที่ร่วมงานกับโฟร์โมสต์มาอย่างยาวนาน บางแห่งก็เกือบ 30 ปี เพราะการพัฒนาคุณภาพน้ำนมดิบนั้นเป็นผลดีกับทั้งผู้บริโภค ที่จะได้บริโภคสินค้าที่มีคุณภาพและเกษตรกรจะได้ขายน้ำนมดิบในราคาสูงขึ้นกว่ามาตรฐานทั่วไป พร้อมกันนี้โฟร์โมสต์ยังเป็นบริษัทที่รับซื้อน้ำนมโคแท้จากเกษตรกรเพื่อใช้ในเชิงพาณิชย์มากที่สุด ถึงปีละไม่น้อยกว่า 137 ล้านลิตร
บริษัทมีความแน่วแน่ในการพัฒนาน้ำนมดิบคุณภาพร่วมกับเกษตรกร ภายใต้โครงการ ‘DDP (Dairy development program) และยังได้รับความร่วมมือจากเกษตรกรโคนมมืออาชีพจากประเทศเนเธอร์แลนด์ที่ได้รับการคัดสรรว่าเปี่ยมประสบการณ์และประสบความสำเร็จในการทำฟาร์มโคนม มาช่วยถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีต่างๆสู่เกษตรกรโคนมชาวไทย เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำนมโคแท้ 100% ของไทยให้ได้มาตรฐานเทียบเคียงกับระดับสากล โดยใช้หลักการ 7Diamonds (เซเว่นไดมอนซ์) ไม่ว่าจะเป็นอาหารและน้ำ (อาหารคุณภาพดีพร้อมอาหารเสริม), การเลี้ยงลูกโค (เพื่อให้เป็นแม่โคนมที่ดีในอนาคต), การรีดนมและสุขลักษณะ (ความสะอาดและการฆ่าเชื้อ),การบำรุงรักษาเครื่องรีดนม (เพื่อให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด) ,การดูแลกีบ(ซึ่งมีผลต่ออารมณ์และการให้นมของวัว),การออกแบบโรงเรือน (จัดสัดส่วนให้เหมาะสม), การบันทึกข้อมูล (บันทึกข้อมูลสม่ำเสมอเพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์และปรับปรุงในอนาคต)
โครงการนี้ได้จัดตั้งแต่ปี 2556 และดำเนินการมาอย่างมาต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน โดยมีเกษตรกรโคนมชาวไทยได้รับการอบรมทั้งหมดกว่า 7,000 คน ซึ่งผลการอบรมก็เป็นที่น่าพอใจแก่เกษตรกรโคนมที่เข้ารับการอบรมอย่างมาก โดยเฉพาะในด้านการพัฒนาปริมาณน้ำนมโคแท้คุณภาพให้สูงขึ้นกว่า 20%, ลดระยะเวลาที่ใช้ในการรีดนม, ลดปริมาณจุลินทรีย์และปริมาณโซมาติกเซลล์ ซึ่งช่วยเพิ่มคุณภาพน้ำนมโคได้อย่างมีประสิทธิผลและเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรอีกด้วย


นี่คือส่วนหนึ่งของสหกรณ์โคนมที่ร่วมงานกับโฟร์โมสต์มายาวนานกว่า 10-30 ปี หลังจากที่ได้เข้าโครงการก็ได้รับผลที่น่าพอใจอย่างต่อเนื่องทุกๆปี น้ำนมดิบคุณภาพดีขึ้น ปริมาณน้ำนมดิบมากขึ้น สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรมากขึ้น เช่นสหกรณ์โคนมมวกเหล็ก; บริษัทรับซื้อน้ำนมดิบมากที่สุดในกลุ่มสหกรณ์นี้, กลุ่มสหกรณ์โคนมไทยมิลค์; ที่บริษัทได้เข้าไปช่วยเพิ่มปริมาณน้ำนมดิบให้มากขึ้นกว่าเดิมกว่า 10 เท่า, สหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น; ที่บริษัทให้เงินกู้ตั้งแต่การก่อตั้งสหกรณ์, บริษัท เทียนขำแดรี่คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด; ที่พัฒนาน้ำนมดิบให้มีคุณภาพอย่างเห็นได้ชัด กว่า 80% และสหกรณ์คุณภาพอีกมากมาย อาทิเช่น สหกรณ์โคนมสอยดาว, กลุ่มผู้เลี้ยงโคนมดำเนินสะดวก, บริษัท เกรทมิลค์ จำกัด และ สหกรณ์โคนมพิมาย โดยหัวหน้าทีมของกลุ่มสหกรณ์โคนมสอยดาวเคยกล่าวไว้ว่า “ทีมโฟร์โมสต์เหมือนญาติสนิทของพวกเราที่คอยให้คำปรึกษา อาจารย์มีความมุ่งมั่นทุ่มเทที่พร้อมจะถ่ายทอดความรู้ความเชี่ยวชาญในการผลิตนมโคแท้ 100% ที่ได้ คุณภาพ และสุดท้ายขอขอบคุณโฟร์โมสต์ที่รับซื้อน้ำนมดิบทุกหยดของเกษตรกรมาตลอดและยกระดับอาชีพเกษตรกรโคนมของพวกเราให้ดีและยั่งยืนยิ่งขึ้น”
นอกจากการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพน้ำนมดิบร่วมกับเกษตรกรแล้ว บริษัท ยังได้เน้นเรื่องการควบคุมคุณภาพใน ทุกขั้นตอนการผลิตนมโคแท้ 100% ในโรงงานเรา เพื่อเก็บคุณค่าอาหารในน้ำนมดิบให้คงอยู่ให้มากที่สุด ด้วยมาตรฐานการผลิตของเนเธอร์แลนด์ เพื่อให้มั่นใจว่าครอบครัวไทยได้บริโภคน้ำนมโคแท้100% ที่ได้คุณภาพมาตรฐานระดับสากล เป็นการยกระดับการผลิตและสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรไทยอย่างยั่งยืน