อาหารหมักสำหรับหมูหลุม

อาหารสำหรับเลี้ยงสุกรแบบธรรมชาติ (หมูหลุม) จะเน้นการใช้วัตถุดิบที่มีอยู่ตามธรรมชาติ ในชุมชนและท้องถิ่นเป็นหลัก ได้แก่ ผลไม้ และพืชสีเขียวชนิดต่างๆ เช่น เศษผักต่างๆ หยวกกล้วย ผักบุ้ง เถามันเทศ เถาฟักทอง ผักตบชวา สาหร่าย มะละกอดิบ หน่อไม้ สับปะรด แตงโม ยอดมันสำปะหลัง ใบบอน ฯลฯ   นำมาหมักเพื่อเพิ่มปริมาณจุลินทรีย์ในอาหาร ช่วยในการย่อยได้ของอาหาร แทนการนำมาต้มเหมือนสมัยก่อน ทำให้คุณค่าของอาหารจากธรรมชาติเหล่านั้นลดลง

การนำเศษผัก 100 กิโลกรัม หมักกับน้ำตาลทรายแดงหรือกากน้ำตาล 4 กิโลกรัม และผสมเกลือ 1 กิโลกรัม หมักในถังทิ้งไว้ 7 วัน จะได้ผักหมักที่มีคุณภาพ โดยมีโปรตีน 17.87 เปอร์เซ็นต์ ไขมัน 1.78 เปอร์เซ็นต์ พลังงาน 3,500 กิโลแคลอรี ต่อกิโลกรัม หากนำไปตากแห้ง จะมีโปรตีน 24.87 เปอร์เซ็นต์ สามารถนำไปทดแทนอาหารสำเร็จรูปได้ถึง 50 เปอร์เซ็นต์ หรืออาจนำไปผสมกับเปลือกหอยป่น รำละเอียด ข้าวโพดป่นให้สุกรกิน โดยไม่ต้องใช้อาหารสำเร็จรูปเลยก็ได้ (โชคชัย สารากิจ, 2548)

วัสดุและอุปกรณ์ ประกอบด้วย ถังหรือถุงดำสำหรับใส่อาหารหมัก ผลไม้หรือพืชผักสีเขียวทุกชนิด น้ำตาลทรายแดง เกลือเม็ด พลาสติกหรือถุงอาหารสัตว์เก่า อัตราส่วน เศษผลไม้หรือพืชผักสีเขียว 100 กิโลกรัม ต่อน้ำตาลทรายแดง หรือกากน้ำตาล 4 กิโลกรัม ต่อเกลือเม็ด 1 กิโลกรัม

ขั้นตอนและวิธีการทำ

หั่นผลไม้หรือเศษพืชผักออกเป็นชิ้นเล็กๆ ขนาด 2-4 เซนติเมตร นำผลไม้หรือเศษพืชที่หั่นเรียบร้อยใส่ในถังหรือถุงดำ ใช้มือกดหรือใช้เท้าเหยียบให้แน่นและเรียบ โรยน้ำตาลทรายแดงหรือกากน้ำตาลให้ทั่ว โรยเกลือเม็ดทับหน้าให้ทั่ว ปิดปากถังด้วยพลาสติกหรือถุงอาหารสัตว์เก่า และปิดด้วยฝาถังอีกครั้ง หมักทิ้งไว้ 8-12 วัน หากจำเป็นเร่งด่วน หมัก 4-5 วัน ก็สามารถนำไปใช้ได้

 

หมายเหตุ ถ้าหมักอาหารจำนวน 100 กิโลกรัม และสามารถแบ่งการหมักออกเป็น 4 ชั้น ชั้นละ 25 กิโลกรัม โดยใช้อัตราส่วน ขั้นตอน และวิธีการทำดังที่กล่าวข้างต้น จะทำให้การหมักอาหารมีคุณภาพดียิ่งขึ้น ข้อบ่งใช้ ใช้ตามอัตราส่วนที่ต้องการ เช่น อาหารหมัก 80 กิโลกรัม ต่ออาหารสำเร็จ 20 กิโลกรัม หรืออาหารหมัก 70 กิโลกรัม ต่ออาหารสำเร็จ 30 กิโลกรัม เป็นต้น หรือแล้วแต่ที่เราจะกำหนด

สูตรการทำหมากฝรั่งหมูหลุม

หมากฝรั่งหมูหลุม เมื่อนำไปให้สุกรกินหรือขบเคี้ยวเล่น จะช่วยทำให้สุกรไม่เครียด ช่วยการกินอาหารและเจริญอาหารดีขึ้น เมื่อสุกรขบเคี้ยวหรือแทะเล่น จะทำให้ฟันและกรามสุกรแข็งแรงได้อีกด้วย วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ ไม้เนื้ออ่อน เช่น ต้นกระถิน ต้นมันสำปะหลัง ต้นมะละกอ ฯลฯ ถังน้ำ ขนาดบรรจุน้ำได้ 10-15 ลิตร น้ำสะอาด เหล้าดองยาหมูหลุมหรือน้ำหมักจากพืชสมุนไพร กระดาษปรู๊ฟ เชือกฟาง

ขั้นตอนและวิธีการทำ

ตัดไม้เนื้ออ่อนเป็นท่อนๆ ยาวประมาณ 3-5 นิ้ว ใส่น้ำสะอาดลงในถังที่บรรจุน้ำได้ประมาณ 10-15 ลิตร นำไม้เนื้ออ่อนที่เตรียมไว้แช่ลงในถังน้ำ ใส่เหล้าดองยาหมูหลุม 500 ซีซี และน้ำตาลทรายแดง 300 กรัม ปิดฝาถังด้วยกระดาษปรู๊ฟ ดองทิ้งไว้ 15 วัน แล้วนำไปใช้ ข้อบ่งใช้ โดยการนำไม้เนื้ออ่อนที่ดองเรียบร้อยแล้วโยนลงในคอกสุกรเพื่อให้สุกรขบเคี้ยวและแทะเล่น เพื่อลดหรือคลายความเครียด และช่วยในการเจริญอาหาร ทำให้สุกรกินอาหารมากขึ้น