“อ.ส.ค.”จัดงานเทศกาลโคนมแห่งชาติรำลึก รัชกาลที่ 9

นายณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) เปิดเผยว่า เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ที่พระราชทานอาชีพการเลี้ยงโคนมให้แก่ปวงชนชาวไทยและแสดงความก้าวหน้าของวิทยาการด้านการเลี้ยงโคนมและอุตสาหกรรมโคนมของประเทศไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อ.ส.ค. จึงได้จัดงานเทศกาลโคนมแห่งชาติ ประจำปี 2560 ภายใต้หัวข้อ “ใต้ร่มพระบารมี 55 ปีฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค สืบสานอาชีพพระราชทาน” ขึ้นระหว่างวันที่ 30 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560 นี้ ณ. บริเวณเชิงเขาตาแป้น อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

 

นายณรงค์ฤทธิ์ กล่าวว่า ภายในงานมีกิจกรรมที่สำคัญ คือ การสัมมนาวิชาการเครื่องจักรกลทางการเกษตร และปัจจัยขับเคลื่อนความสำเร็จงานการผลิตสู่ฟาร์มโคนมยุคใหม่ การนำเสนอแนวความคิดแผนธุรกิจของนักเรียนนักศึกษาในด้านความยั่งยืนของอาชีพการเลี้ยงโคนม ตลอดจนการประกวดโคนมประเภทต่าง ๆ พร้อมเยี่ยมชมโรงงานผลิตนมไทย – เดนมาร์ค การนั่งรถพ่วงชมทิวทัศน์ความสวยงามของฟาร์มโคนมไทย – เดนมาร์ค รวมถึงชมการสาธิตการรีดนมโค การป้อนนมลูกโค การสาธิตทำปุ๋ยนมจากผู้เชี่ยวชาญของฟาร์มโคนมไทย – เดนมาร์ค และการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค และผลิตภัณฑ์นมโค จากหลากหลายหน่วยงาน ทั้งนี้ในวันที่ 30 มกราคม 2560 ทาง อ.ส.ค.ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานเปิดงาน พร้อมทั้งจะเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรนิทรรศการต่าง ๆ ภายในบริเวณงานอีกด้วย