ผญบ. บ้านโป่ง ตั้งกลุ่มวิสาหกิจ-เลี้ยงไก่งวง

นางฐิตติยาภรณ์ เพลินจิตต์ ผู้ใหญ่บ้านโป่งแค ตำบลด่านช้าง เผยว่า ตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงไก่งวง อำเภอนากลาง มีสมาชิกอยู่ 22 ราย ค่าสมัครสมาชิก รายละ 1,600 บาท แบ่งเป็นเงินกองทุน 1,000 บาท และค่าบริการรายเดือน เดือนละ 50 บาท เลี้ยงในรูปแบบการสร้างโรงเรือนยกระดับสูงจากพื้นดิน ประมาณ 1 เมตร มีผนังโปร่ง ใช้ไม้ที่หาได้ง่ายในหมู่บ้าน มุงสังกะสีกันแดด กันฝน ยกพื้นให้สูงเพื่อป้องกันสุนัข และพื้นโรงเรือนจะเป็นร่องเก็บมูลไก่งวงนำมาขายได้ หรือเลี้ยงบนสระน้ำเป็นอาหารปลาสร้างรายได้อีกทาง อาหารหลักของไก่งวงใช้หญ้าสด ตัดหญ้าสดนำมาสับแล้ววางในรางให้ไก่จิกกินตลอดเวลา มีอาหารเสริมเป็นกากมันสำปะหลังหมักกับกากน้ำตาลและแป้งหมัก ก่อนจะนำไปผสมรำมาเป็นอาหารเสริมให้กับไก่งวง

ส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้ามาจากต่างประเทศ เช่น ประเทศเวียดนาม ราคาขายกิโลกรัมละ 150 บาท ก็ยังไม่เพียงพอกับความต้องการ เพียงแต่ศักยภาพของกลุ่มยังไม่สามารถพัฒนาให้มากกว่านี้ได้

 

ขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด