“ประยูรฟาร์ม” เชียงราย เลี้ยงไก่เนื้อมาตรฐาน ครองตลาดภาคเหนือ

ชาวบ้านจังหวัดเชียงรายนิยมเลี้ยงไก่พื้นเมือง ไก่ไข่ และไก่เนื้อ เป็นอาชีพ จากข้อมูลของสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงรายระบุว่าในปี 2561 มีจำนวนไก่ทั้ง 3 ชนิด รวมประมาณ 3,243,952 ตัว มีปริมาณการผลิต 6,487,904 ตัน โดยแหล่งผลิตไก่สำคัญ ได้แก่ อำเภอพาน อำเภอแม่จัน อำเภอแม่สรวย และอำเภอเทิง

ไก่ไข่ตัวผู้หรือไก่ชี

คุณประยูร ณ สุนทร  เจ้าของ “ประยูรฟาร์ม” ตั้งอยู่เลขที่ 304 หมู่ที่ 4 บ้านหนองผักจิก ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย โทรศัพท์ (095) 696-1789, (096) 691-6222 เป็นฟาร์มเลี้ยงและชำแหละไก่ที่ได้มาตรฐานรับรองจากปศุสัตว์ ส่งขายตลาดในพื้นที่ภาคเหนือ รวมถึงตลาดเพื่อนบ้านต่างประเทศ

ไก่ที่คุณประยูรเลี้ยง ได้แก่ ไก่ลูกผสมพื้นเมือง กับไก่ไข่ตัวผู้หรือไก่ชี เป็นพันธุ์ที่ชาวบ้านในพื้นที่นิยมนำไปปรุงอาหารบริโภคมานานเพราะเนื้อแน่น รสอร่อย สมัยก่อนคุณประยูรเพาะลูกไก่เอง แต่มองดูว่ายุ่งยากต้องใช้เวลาและแรงงาน จึงเปลี่ยนมาหาลูกไก่จากเครือข่ายจากศูนย์วิจัยพันธุ์สัตว์ที่พะเยาและเชียงใหม่ นำมาขุนเลี้ยงเอง ขณะเดียวกัน ยังสั่งเผื่อให้ผู้เลี้ยงเครือข่ายในกลุ่ม เพื่อเลี้ยงขุนแล้วรับซื้อคืนเพื่อจำหน่ายเป็นไก่เนื้อให้แก่ลูกค้าในพื้นที่จังหวัดเชียงรายและหลายจังหวัดทางภาคเหนือ อีกทั้งส่งขายยังตลาดประเทศเพื่อนบ้านอย่างลาวและพม่า

โรงเรือนเลี้ยงไก่ที่สร้างบนบ่อปลาเพื่อใช้มูลไก่เป็นอาหารปลา

ลูกไก่ที่รับมาจะจัดการทำวัคซีนให้ครบทุกชนิดก่อนนำไปเลี้ยง โดยจะอนุบาลไว้ในโรงเรือนประมาณ 7-10 วัน แล้วจึงย้ายไปเลี้ยงในโรงเรือนใหญ่ โดยสามารถเลี้ยงได้ 2-3 พันตัว (เฉลี่ยพื้นที่เลี้ยงตารางเมตรละ 15-20 ตัว) ตอนนี้เลี้ยงทุกสายพันธุ์รวมประมาณ 2 หมื่นกว่าตัว สร้างโรงเรือน ลักษณะแบบกึ่งเปิด-ปิด ทั้งแบบธรรมดาทั่วไปกับบนบ่อปลาเพื่อใช้มูลไก่เป็นอาหารปลา

ในระยะแรกคุณประยูรผลิตอาหารเองเพราะวัตถุดิบหาง่าย แต่ภายหลังขาดแคลน มีความยุ่งยาก จึงหันมาพึ่งอาหารสำเร็จรูปแทน เป็นอาหารสำเร็จรูปของไก่เนื้อแรกเกิด แล้วใช้อาหารชนิดนี้เลี้ยงไก่ทุกวัยจนกระทั่งจับขาย ขณะเดียวกัน ก็ยังพยายามใช้วัสดุจากธรรมชาติมาผลิตอาหารเพื่อช่วยลดต้นทุน ทั้งนี้ ให้อาหารไก่วันละ 2 ครั้งเช้า/เย็น ในแต่ละวันใช้อาหารเลี้ยงไก่ประมาณ 20 กระสอบ ราคากระสอบละ 400 บาท เพราะต้องใช้เลี้ยงไก่ทั้งหมดทุกรุ่น ทุกตัว

ป้ายรับรองสถานที่เลี้ยงไก่พื้นเมืองที่ได้มาตรฐาน

ไก่ที่จับขายมีอายุ 60 วัน มีน้ำหนักเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 1 กิโลกรัม ในบางครั้งหากขายดีน้ำหนักเพียง 8 ขีดลูกค้าก็ซื้อ ในทางกลับกันถ้าเจอปัญหาไก่ล้นตลาดอาจต้องเลี้ยงไปถึงอายุ 70 วัน ทำให้ไก่มีน้ำหนักอยู่ระหว่าง 1.5-1.8 กิโลกรัม ต่อตัว ซึ่งความจริงแล้วพ่อค้าก็ไม่ค่อยอยากซื้อนักเพราะตัวใหญ่เกินไปจึงทำให้ราคาลดต่ำลง

ในบรรดาไก่ที่เลี้ยงคุณประยูรบอกว่าไก่โต้งขายดีกว่าไก่พื้นเมืองและประดู่ ที่เป็นเช่นนั้นเพราะเนื้อแน่น อร่อย มีคุณภาพใกล้เคียงกับไก่สองชนิด แต่ที่สำคัญคือราคาถูก เนื่องจากมีต้นทุนต่ำตั้งแต่ลูกพันธุ์ที่มีราคาเพียงตัวละ 1.50 บาท ต่างจากประดู่หางดำที่มีราคาตัวละ 20 กว่าบาท เมื่อพ่อค้าซื้อไปชำแหละแปรรูปแล้วยิ่งดูไม่รู้เพราะเนื้อเหมือนกันทั้งสีและคุณภาพ

คุณประยูรวางแผนการผลิตไก่โดยใช้ตลาดนำ จึงไม่มีความจำเป็นต้องผลิตล่วงหน้า แต่ต้องรู้ข้อมูลความต้องการจากทุกปัจจัยล่วงหน้าเพื่อนำไปวางแผนการผลิตให้ตรงตามจำนวนที่ต้องการแล้วเพื่อป้องกันความเสี่ยงต่อความเสียหายในเรื่องราคาเนื่องจากต้องแบกรับต้นทุนหลายด้าน

ลูกไก่อนุบาล อายุ 2-3 วัน

“ธุรกิจค้าขายไก่เนื้อ สิ่งที่ต้องพบเจออย่างเลี่ยงไม่ได้ในบางครั้งคือการแข่งขันกับนายทุนใหญ่ ซึ่งเป็นปัญหากับผู้เลี้ยงไก่ในพื้นที่ที่ต้องแก้ไข อย่างไรก็ตาม ลูกค้าที่อยู่ในโซนภาคเหนือยังนิยมรับประทานไก่พื้นเมืองมากกว่า ความต้องการของตลาดจะมีขึ้น-ลงเกิดจากปัจจัยต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการแข่งขัน จำนวนไก่ รวมถึงเทศกาลสำคัญ”

นอกจากการขายไก่เป็นตัวแล้ว คุณประยูรยังต่อยอดธุรกิจด้วยการสร้างโรงเชือดไก่ที่ได้รับรองมาตรฐานเพื่อเปิดไปสู่ตลาดแปรรูป โดยมีกำลังการเชือดไก่ไม่ต่ำกว่า 500 ตัว ต่อวัน โดยแบ่งเป็นการเชือดแล้วถอนขนขายกับถอนขนดึงไส้ จึงทำให้ตอนนี้ประยูรฟาร์มเป็นธุรกิจเลี้ยงไก่ครบวงจรตั้งแต่การผลิต แปรรูป และการตลาด สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ค้าเนื้อไก่แปรรูป ผู้บริโภค ตลอดจนกลุ่มผู้ประกอบกิจการร้านอาหาร เพราะเป็นไก่ที่มาจากแหล่งผลิตคุณภาพ น่าเชื่อถือ ปลอดภัยได้มาตรฐานจริง

คุณชิงชัย จินะพรม ปศุสัตว์อำเภอพาน (ซ้าย) กับคุณประยูร ณ สุนทร

ตลอดระยะเวลาการยึดอาชีพเลี้ยงไก่กว่า 20 ปี คุณประยูรดูแลเอาใจใส่และทุ่มเททั้งในเรื่องพันธุ์ไก่ สถานที่ และการให้อาหาร จนได้รับความไว้วางใจให้เป็นฟาร์มเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ แล้วยังได้รับการยกย่องให้เป็นเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศ สาขาอาชีพเลี้ยงสัตว์

 

 

คุณประยูร ณ สุนทร เจ้าของประยูรฟาร์ม
ไก่สามสายหรือลูกผสมพื้นเมือง
อาหารไก่แบบกระสอบ
อาหารไก่แบบธรรมชาติช่วยลดต้นทุน
โรงชำแหละไก่