‘หนอนแม่โจ้’ สุดยอดโปรตีน คน-สัตว์ กินดี เลี้ยงไก่ได้สีสวย

นางปิยะฉัตร ใคร้วานิช เบอร์ทัน ผู้อำนวยการ (ผอ.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ภาคเหนือ เผยว่า ได้จัดประชุมภายใต้หัวข้อ ‘นวัตกรรมเพื่อชุมชน สู่การพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืน’ ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว ซึ่งมีผลงานการวิจัยและนวัตกรรมจำนวนมาก โดยนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าไปมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาเรื่องอาชีพของชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ไฮไลต์ของปีนี้คือ การนำเสนอหนอนแม่โจ้ (BSF) ที่เป็นโปรตีนจากแมลงเพื่อนำมาใช้เป็นอาหารสำหรับคนและสัตว์

“หนอนที่ว่านี้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติจากการกำจัดขยะอินทรีย์พวกเศษพืชผัก ผลไม้ ซึ่งมีโปรตีนสูงและมีสารสำคัญที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย ที่ผ่านมามีผลงานวิจัยออกมาแล้ว โดยนำไปเลี้ยงสัตว์ที่เน้นสีสวยงาม อย่างเช่น ปลา และไก่ชน ปรากฏว่าให้สีที่สวยงาม ปัจจุบัน มีฟาร์มเลี้ยงหนอนชนิดนี้แห่งแรกอยู่ที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และมี อบต. หลายแห่งสนใจนำไปเลี้ยง ส่วนกรณีที่จะใช้เป็นอาหารของคนนั้นกำลังทำงานวิจัยอยู่ จะเน้นในรูปของการแปรรูปมากกว่า ไม่ใช่ทานเป็นตัวๆ แบบหนอนไม้ไผ่” นางปิยะฉัตร กล่าวและว่า หากเกษตรกรเพาะเลี้ยงหนอนแม่โจ้ได้ ผู้ประกอบการก็สามารถนำไปต่อยอดทำเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ประเภทฟังก์ชันนอลฟู้ดได้ อย่างเช่น ทำเป็นอาหารสำหรับกลุ่มที่ต้องการโปรตีนสูงอย่างพวกนักกีฬา เพราะเหมือนเวย์โปรตีน

ผอ.สวทช. ภาคเหนือ กล่าวด้วยว่า นอกจากนี้พืชสมุนไพรอย่างมะขามป้อมก็น่าส่งเสริมให้ปลูก เพราะสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้เช่นเดียวกับกาแฟ บางชุมชนไปเก็บมะขามป้อมจากป่าและส่งขายผู้ประกอบการเพื่อนำไปแปรรูป ทำให้ชุมชนมีรายได้จากป่าและผู้ประกอบการก็ได้ทำกิจกรรมเพื่อสังคมด้วย

 

ขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด