หนุ่มพิษณุโลก เลี้ยง-เพาะพันธุ์ไก่เหลืองหางขาว ทำตลาดหลากหลาย สร้างรายได้งาม

ไก่พื้นเมืองหรือไก่ชน เป็นอีกหนึ่งสัตว์ปีกที่ในบ้านเราเลี้ยงกันมาอย่างยาวนาน ยิ่งเป็นวิถีชีวิตของคนต่างจังหวัดด้วยแล้ว ค่อนข้างคุ้นเคยกับการเลี้ยงไก่พื้นเมืองเป็นอย่างมาก เพราะไก่พื้นเมืองหากไม่เลี้ยงเพื่อนำมาสร้างเป็นไก่ชน บางบ้านก็นำมาเลี้ยงเพื่อไว้กินเศษอาหารภายในครัวเรือน หลังจากเลี้ยงไปได้สักระยะเมื่อไก่โตเต็มที่ ก็สามารถนำมาบริโภคเป็นอาหารได้อีกด้วย และเมื่อเลี้ยงขยายพันธุ์จนมีจำนวนมากขึ้นทำตลาดจำหน่าย ด้วยการจำหน่ายแบบเป็นไก่พื้นเมืองสวยงาม และสร้างเป็นไก่เนื้อสำหรับเพื่อบริโภคก็เกิดรายได้เช่นกัน

คุณสุภกิต พันธะเสน อยู่บ้านเลขที่ 33/10 หมู่ที่ 11 ตำบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เป็นเกษตรกรที่ชื่นชอบการเลี้ยงไก่ชนมาตั้งแต่เด็ก โดยเฉพาะไก่ชนพันธุ์เหลืองหางขาว เป็นไก่ที่ขึ้นชื่อและเป็นที่รู้จักของชาวจังหวัดพิษณุโลกเป็นอย่างดี เมื่อเขามีโอกาสได้มาเลี้ยงจึงทำให้ได้มีเวลากับการเลี้ยงอยู่เสมอ ชีวิตประจำวันของเขาในทุกเมื่อเชื่อวันจึงมีแต่ไก่ชนสายพันธุ์นี้ และเมื่อเขาเติบโตขึ้นหลังจากจบการศึกษา จึงได้มาเลี้ยงและพัฒนาสายพันธุ์ไก่ชนเหลืองหางขาวอยู่เรื่อยๆ ทำเป็นอาชีพสร้างรายได้มาจนถึงทุกวันนี้ และจะทำต่อไปด้วยใจรักและเผยแพร่ให้คนรุ่นหลังได้รู้จักต่อไป

คุณสุภกิต พันธะเสน

คุณปู่ คือ ครู

ผู้สอนให้เลี้ยงไก่ชน

คุณสุภกิต เล่าให้ฟังว่า สมัยเด็กเป็นคนที่ชอบตื่นสายในช่วงวันหยุดที่ไม่ได้ไปโรงเรียน คุณปู่จึงเกิดกุศโลบายที่อยากจะให้เขาตื่นแต่เช้า จึงได้นำไก่ชนที่เลี้ยงมาซ้อมชนเพื่อให้เขาตื่นจากที่นอนมาดูแต่เช้าตรู่ จึงทำให้เขาคุ้นเคยในทุกวันหยุดว่าจะต้องมาเลี้ยงไก่ชน เมื่อเริ่มโตขึ้นมีโอกาสได้ไปดูการประกวดไก่ชนตามที่ต่างๆ ในจังหวัดพิษณุโลก และเห็นว่ามีไก่ชนสายพันธุ์เหลืองขาวเป็นไก่สายพันธุ์หลักที่คนชอบนำมาประกวดกัน เมื่อเขาได้กลับมาที่บ้านและทราบว่าไก่ที่ปู่เลี้ยงไว้ก็มีสายพันธุ์นี้เช่นกัน จึงเป็นจุดเริ่มต้นให้เขาได้ศึกษาอย่างจริงจังและเลี้ยงอย่างตั้งใจจริงมาตั้งแต่นั้นมา

“พอเรารู้ว่าไก่ที่คุณปู่เลี้ยงมีสายพันธุ์เหลืองหางขาวอยู่ เราก็เลยเริ่มสนใจ ทุกวันที่กลับมาจากโรงเรียน ก็จะมาเลี้ยงไก่ มาเพาะพันธุ์จากที่ศึกษามากับคุณปู่ พอผมเริ่มทำมาเรื่อยๆ ทางจังหวัดก็เริ่มมีการส่งเสริมว่าไก่เหลืองหางขาวนี้ เป็นไก่ในตำนานที่เลี้ยงกันมานาน ตั้งแต่ครั้งประวัติศาสตร์สมัยสมเด็จพระนเรศวร จึงทำให้ผมเกิดกำลังใจที่จะเลี้ยงมากขึ้น อยากที่จะพัฒนาสายพันธุ์ให้มีการอนุรักษ์มากขึ้น โดยผมจะเน้นเพาะพันธุ์ให้เป็นไก่เหลืองหางขาวพันธุ์แท้ เพื่อให้ไก่สายพันธุ์นี้ยังคงมีความเป็นเอกลักษณ์ จึงเกิดเป็นอาชีพทำรายได้ที่ทำมาจนถึงทุกวันนี้” คุณสุภกิต เล่าถึงที่มา 

พื้นที่อนุบาล

ไก่พันธุ์เหลืองหางขาว

มีความเป็นเอกลักษณ์

คุณสุภกิต บอกว่า ไก่พันธุ์เหลืองหางขาวเป็นสัตว์ปีกที่มีความเป็นเอกลักษณ์และขึ้นชื่อของจังหวัดพิษณุโลก ไม่ว่าใครที่ผ่านไปผ่านมาในย่านนี้ ต่างก็ต้องเข้ามาดูไก่เหลืองหางขาวเพื่อศึกษาประวัติความเป็นมา จึงทำให้ไก่สายพันธุ์นี้เป็นสัตว์เศรษฐกิจของจังหวัด เพราะเกษตรกรผู้เลี้ยงสามารถกำหนดในเรื่องของราคาจำหน่ายได้เอง และที่สำคัญตลาดต่างประเทศอย่างประเทศจีนค่อนข้างให้ความสนใจ และเข้ามาติดต่อขอซื้ออยู่เป็นประจำ เพราะนอกจากจะนำไปเลี้ยงเป็นสัตว์สวยงามแล้วเนื้อยังสามารถนำไปบริโภคได้อีกด้วย

การผสมพันธุ์ไก่เหลืองหางขาวให้ได้คุณภาพตามที่ตลาดต้องการนั้น คุณสุภกิต บอกว่า พ่อพันธุ์ไก่เหลืองหางขาวแต่ละตัวจะมีการทำประวัติไว้อย่างชัดเจน ส่วนแม่พันธุ์ก่อนที่จะนำมาผสมกับพ่อพันธุ์นั้น ในช่วงแรกจะทำการคัดเลือกลักษณะรูปทรงไก่ตัวเมียเองเสียก่อน จากนั้นนำตัวเมียที่ได้จากการคัดเลือกมาแล้ว มาทำการผสมโดยวิธีธรรมชาติคือใช้พ่อพันธุ์ผสมและวิธีผสมเทียม การผสมพันธุ์ทุกครั้งจะทำประวัติต่างๆ ให้ชัดเจน เพื่อเวลาเช็คลูกพันธุ์จะได้รู้ที่มาที่ไปของพ่อแม่พันธุ์ได้อย่างมีระบบ

ไก่ที่ผ่านการคัดแล้ว นำมาขังแยกรอจำหน่าย

“พอเราคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์ที่ต้องการได้แล้ว เราก็จะนำพ่อแม่พันธุ์มาขังรวมกัน อยู่ในพื้นที่ที่ใช้ผสมพันธุ์ โดยปล่อยตัวพ่อพันธุ์ 1 ตัว ต่อแม่พันธุ์ 6 ตัว พอแม่ไก่แต่ละตัวผสมติดแล้ว เมื่อออกไข่ออกมาเราก็จะเก็บไข่ของแต่ละแม่ มาเข้าตู้ฟักพร้อมกับจดบันทึกไว้ ใช้เวลาฟักไข่ประมาณ 21 วัน เมื่อได้ลูกไก่ออกจากไข่มาแล้ว เราก็จะทำการอนุบาลลูกไก่นำมากกด้วยไฟ และเลี้ยงอนุบาลจนลูกไก่ได้อายุ 2 เดือน หากมีลูกค้าเข้ามาติดต่อขอซื้อก็สามารถจำหน่ายได้ทันที” คุณสุภกิต บอก

อาหารที่เลี้ยงไก่เหลืองหางขาวภายในฟาร์ม สำหรับลูกไก่ที่นำมาอนุบาลจะเน้นให้กินอาหารสำเร็จรูปที่มีเปอร์เซ็นต์โปรตีนอยู่ที่ 16 และเมื่อลูกไก่เริ่มมีโครงสร้างที่สมบูรณ์ก็จะลดต้นทุนการเลี้ยง โดยเปลี่ยนอาหารเป็นข้าวเปลือกและผลผลิตทางการเกษตรอื่นๆ แทน โดยไก่ที่เลี้ยงภายในฟาร์มทั้งหมดหากไม่ต้องการนำมาเป็นพ่อแม่พันธุ์ทดแทนภายในฟาร์ม ไก่ที่เลี้ยงมีอายุ 3-4 เดือน ก็สามารถจำหน่ายได้ทันทีโดยไม่ต้องรอให้โตเต็มที่

ในเรื่องของการป้องกันโรคต่างๆ ให้กับไก่ภายในฟาร์มนั้น คุณสุภกิต บอกว่า ในไก่ที่โตเต็มที่จะทำวัคซีนให้ 3 ครั้ง ต่อปี ส่วนลูกไก่ที่ฟักออกจากไข่จะทำวัคซีนตามแผนสำหรับไก่เล็ก ส่วนในเรื่องของสภาพแวดล้อมที่อยู่รอบๆ โรงเรือนและภายในโรงเรือน จะหมั่นทำความสะอาดอยู่เสมอก็จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางทำให้ไก่ภายในฟาร์มไม่เกิดโรคและมีสุขภาพที่ดีตามไปด้วย

ทำตลาดจำหน่าย

ทั้งในและต่างประเทศ

เนื่องจากไก่เหลืองหางขาวเป็นไก่ชนที่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ดังนั้น ในเรื่องของการทำตลาดเพื่อจำหน่าย คุณสุภกิต บอกว่า สามารถทำได้หลากหลายโดยจะเน้นจำหน่ายเพื่อให้ลูกค้าที่ซื้อต่อนำไปเลี้ยงเพื่อดูความสวยงามก็ได้ หรือถ้าหากไก่ที่เลี้ยงมีรูปทรงที่ไม่สวยและไม่สามารถนำไปเลี้ยงเชิงสวยงามได้ ไก่ในลักษณะนี้จะทำตลาดสำหรับเป็นไก่เนื้อ เพื่อส่งโรงชำแหละนำไปจำหน่ายสำหรับบริโภค

“ไก่เหลืองหางขาวที่ส่งจำหน่ายยังต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศจีน จะเน้นซื้อไปเพื่อเลี้ยงสวยงาม ส่วนในประเทศเราลูกค้าก็จะมีซื้อไปเพื่อเลี้ยงสำหรับเข้าประกวด และซื้อพ่อพันธุ์ไปเพื่อผสมพันธุ์ให้ไก่ภายในฟาร์มเขามีการพัฒนาที่มากขึ้น นอกจากนี้ ลูกค้าบางกลุ่มก็จะชอบทานไก่พื้นบ้าน เพราะเนื้อสามารถนำมาประกอบอาหารได้ จึงทำให้เรามีตลาดนี้รองรับสำหรับไก่ที่ทรงไม่สวยไม่สามารถนำไปประกวดได้ ดังนั้น จะเห็นว่าไก่ชนสามารถทำตลาดได้หลากหลาย อยู่ที่ผู้เลี้ยงว่าจะจัดการและบริหารการทำตลาดอย่างไร” คุณสุภกิต บอก

ไก่เหลืองหางขาวตัวผู้ที่มีคุณภาพเป็นตัวที่คัดแล้วว่ามีรูปทรงที่งาม สามารถนำไปประกวดและเลี้ยงเพื่อเป็นพ่อพันธุ์ผสมต่อไปได้ จำหน่ายอยู่ที่เดือนละ 1,000 บาท สมมุติไก่มีอายุ 5 เดือน ราคาก็จะอยู่ที่ 5,000 บาท ต่อตัว ส่วนไก่ชนเหลืองหางขาวตัวที่มีคุณภาพที่เป็นไปตามลักษณะพระเจ้า 5 พระองค์ ตัวมีสีเหลืองถูกต้องตามลักษณะรูปทรงของไก่สายพันธุ์นี้ ราคาสามารถจำหน่ายได้ถึงตัวละ 50,000 บาท และส่วนไก่ที่ไม่สามารถนำไปเป็นไก่สวยงามและเข้าประกวดได้ จะส่งไปเป็นไก่เนื้อเพื่อบริโภคอยู่ราคาตามกลไกตลาดอยู่ที่กิโลกรัมละ 90-100 บาท

สำหรับผู้ที่สนใจอยากจะเลี้ยงไก่พื้นเมืองเพื่อเป็นอาชีพสร้างรายได้ คุณสุภกิต แนะนำว่า สิ่งแรกที่ผู้สนใจอยากจะเลี้ยงพึงมีคือเรื่องของใจรักใจชอบ เพราะไก่ชนเป็นสิ่งมีชีวิต ดังนั้น ก่อนจะลงมือทำต้องถามใจตัวเองเสียก่อนว่าชอบจริงไหม จากนั้นจึงค่อยๆ ศึกษาหาองค์ความรู้ว่าต้องการที่จะเลือกเลี้ยงเป็นไก่พื้นเมืองสายพันธุ์ไหน จากนั้นมาเริ่มเลี้ยงในจำนวนน้อยๆ เพื่อทดลองเป็นอาชีพเสริมและเมื่อมีประสบการณ์จากการเลี้ยงมากขึ้น จึงค่อยๆ ทำการพัฒนาสายพันธุ์และเน้นเลี้ยงให้ได้คุณภาพ สุดท้ายแล้วในเรื่องของตลาดไก่พื้นเมืองก็จะสร้างผลกำไร และทำเป็นอาชีพเกิดรายได้อย่างแน่นอน

พื้นที่ภายในโรงเรือน มีความสะอาด

สนใจพูดคุยเรื่องการเลี้ยงไก่เหลืองหางขาว หรือปรึกษาในเรื่องของการเลี้ยงไก่พื้นเมืองต่างๆ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุภกิต พันธะเสน หมายเลขโทรศัพท์ (081) 532-2717