อยากเลี้ยง เป็ด-ไก่-ห่าน แต่ไม่รู้จะซื้อพันธุ์ที่ไหน-ราคาเท่าไร มาทางนี้ มีคำตอบ!!

ทุกครั้งที่ นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับอาชีพการเลี้ยงสัตว์ปีก เป็ด ไก่ จะมีผู้อ่านจำนวนไม่น้อย สอบถามเข้ามาค่อนข้างมาก ว่าจะหาซื้อ ลูกเป็ด ลูกไก่ จากที่ไหน

วันนี้ ขอรวบรวม ลูกเป็ด ลูกไก่ ห่าน และนก รวมทั้งราคาจำหน่าย และสถานที่จำหน่าย จากกลุ่มวิจัยและพัฒนาสัตว์ปีก กรมปศุสัตว์ มาเป็นข้อมูลเพื่อประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจ ดังนี้

ราคาจำหน่ายพันธุ์สัตว์ปีก

1. ไก่พื้นเมืองกรมปศุสัตว์ อายุไม่เกิน 1 สัปดาห์ ตัวละ 15 บาท

2. ไก่ลูกผสมกรมปศุสัตว์  อายุไม่เกิน 1 สัปดาห์ ตัวละ 12 บาท

3. ไก่พื้นเมือง อายุไม่เกิน 1 สัปดาห์ ตัวละ 12 บาท

4. ไก่ลูกผสม อายุไม่เกิน 1 สัปดาห์ ตัวละ 10 บาท

5. ไก่ไข่ เพศผู้ อายุไม่เกิน 1 สัปดาห์ ตัวละ 2 บาท

6. ไก่ไข่ เพศเมีย อายุไม่เกิน 1 สัปดาห์ ตัวละ 16 บาท

7. ไก่ไข่ คละเพศ อายุไม่เกิน 1 สัปดาห์ ตัวละ 12 บาท

8. ไก่งวง อายุไม่เกิน 1 สัปดาห์ ตัวละ 35 บาท

9. เป็ดเทศ อายุไม่เกิน 1 สัปดาห์ ตัวละ 25 บาท

10. เป็ดเทศท่าพระ อายุไม่เกิน 1 สัปดาห์ ตัวละ 20 บาท

11. เป็ดเนื้อ เพศผู้ อายุไม่เกิน 1 สัปดาห์ ตัวละ 20 บาท

12. เป็ดเนื้อ เพศเมีย อายุไม่เกิน 1 สัปดาห์ ตัวละ 25 บาท

13. เป็ดไข่ เพศผู้ อายุไม่เกิน 1 สัปดาห์ ตัวละ 1 บาท

14. เป็ดไข่ เพศเมีย อายุไม่เกิน 1 สัปดาห์ ตัวละ 10 บาท

15. ห่าน อายุไม่เกิน 1 สัปดาห์ ตัวละ 35 บาท

16. นกกระทา อายุไม่เกิน 1 สัปดาห์ ตัวละ 2 บาท

17. นกกระจอกเทศ อายุไม่เกิน 3 เดือน ตัวละ 5,500 บาท

18. นกอีมู อายุไม่เกิน 3 เดือน ตัวละ 3,500 บาท

 

หน่วยงานที่จำหน่ายสัตว์ปีก

1. ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง จ.สระบุรี
0-3635-7319,0-3635-7208,0-3632-7208

2. ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
0-3728-8154

3.สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์สระแก้ว
0-3723-1806

4. สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์จันทบุรี
0-3941-1481

5. ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สุรินทร์
0-4451-2828

6. ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ลำพญากลาง จ.ลพบุรี
0-3646-1600

7. สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์บุรีรัมย์
0-4460-5969

8. สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ศรีสะเกษ
0-4561-2507

9. สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์อุบลราชธานี
0-4525-9952,0-4525-9996

10. ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ท่าพระ จ.ขอนแก่น
0-4326-1194

11. สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์นครพนม
0-4258-1108

12. สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์เลย
0-4284-1517

13. สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์สกลนคร
0-4275-6013

14. สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์อุดรธานี
0-4225-0710, 0-4224-4297

15. ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่
0-5331-1836

16.สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์แม่ฮ่องสอน
0-5368-4031

17.สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์พะเยา
0-5446-6080

18.ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ตาก
0-5589-0712, 0-5554-0603

19.สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์พิษณุโลก
0-5526-8028

20.สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์นครสวรรค์
0-5623-7256

21.ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์หนองกวาง จ.ราชบุรี
0-3222-8418

22.สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์สุพรรณบุรี
0-3544-6216

23.ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สุราษฎร์ธานี
0-7727-4250

24.สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์กระบี่
0-7561-8053

25.สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์นครศรีธรรมราช
0-7535-4921,0-7535-4933

26.ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ยะลา
0-7320-3218

27.สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์เทพา
0-7431-8041