อ.ส.ค. โชว์ องค์ความรู้การพัฒนาโคนมครบวงจรสู่เวทีนานาชาติ

ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) กล่าวว่า อ.ส.ค. การจัดแสดงองค์ความรู้และการพัฒนาอุตสาหกรรมโคนมไทยทั้งระบบอย่างครบวงจรในงานเทศกาลโคนมแห่งชาติ ประจำปี 2560 บริเวณเชิงเขาตาแป้น อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ภายใต้หัวข้อ “ใต้ร่มพระบารมี 55 ปี ฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค สืบสานอาชีพพระราชทาน” โดยภายในงานมีกิจกรรม อาทิ การสัมนาวิชาการเครื่องจักรกลทางการเกษตร การผลิตสู่ฟาร์มโคนมยุคใหม่ การเสนอแนวคิดแผนธุรกิจของนักเรียน นักศึกษาในการเลี้ยงโคนมอย่างยั่งยืน การประกวดโคนมประเภทต่างๆ

ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ

ซึ่งด้านการดำเนินงานในปี 2560 อ.ส.ค. มุ่งหวังจะพัฒนาและต่อยอดผลิตภัณฑ์ และส่งเสริมการเลี้ยงวัวนมในประเทศอย่างครบวงจรและมีประสิทธิภาพให้เพิ่มมากขึ้น เพื่อรองรับกับความต้องการและแผนการส่งเสริมการดื่มนมของคนไทยที่ 20 ลิตร ต่อคน ต่อปี ในระยะเวลาภายใน 10 ปี ตามแผนของคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม (มิลค์ บอร์ด)

ทั้งนี้ อ.ส.ค. ยังได้ตั้งเป้ารายได้ในปี 2560 เติบโตขึ้นร้อยละ 7 จากปีก่อน มูลค่ารวม 9,000 ล้านบาท พร้อมตั้งเป้าจะขยายตลาดส่งออกนมของประเทศไปยังกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่ม CLMV เพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 10 มูลค่า 1,100-1,200 ล้านบาท โดยเฉพาะในประเทศกัมพูชาซึ่งเป็นตลาดที่มีความต้องการนมคุณภาพจากประเทศไทย

นอกจากนี้ ดร.ณรงค์ ยังกล่าวอีกว่า เตรียมเสนอต่อคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม (มิลค์ บอร์ด) เพื่อขอให้รัฐบาลสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำสำหรับส่งเสริมกิจการและขยายกำลังการผลิตน้ำนมดิบ ให้กับเกษตรกรกลุ่มผู้เลี้ยงโคนมเพื่อเพิ่มกำลังผลิตน้ำนมดิบ ลดการนำเข้า ซึ่งที่ปัจจุบันมีกำลังผลิตที่ร้อยละ 30 ของความต้องการบริโภคนมของทั้งประเทศ