เลี้ยงวัวขุนบราห์มันแดง ด้วยหญ้าเนเปียร์ปากช่อง1 งานง่ายๆ ซื้อมาขายไป สร้างรายได้งดงาม

เดินทางผ่านเส้นทางอำเภอวาปีปทุม จ.มหาสารคาม –ผ่านบ้านหนองห้าง ตำบลหนองแวงควง อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด  เห็นกองฟางอัดฟ่อนกองเรียงราย น่าสนใจจึงแวะ ลงทักมาย คุณวันชัย มีหวายหลึม บ้านเลขที่ 89 ม.7 บ้านหนองห้าง ตำบลหนองแวงควง อำเภอศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด เขากำลังนั่งตัดหญ้าอยู่หน้าบ้านเพื่อเป็นอาหารวัว

คุณวันชัยให้การต้อนรับ ด้วยไมตรีจิตอย่างดียิ่ง พร้อมเล่าเรื่องราวให้ฟัง ว่า ตนเอง พร้อมภรรยาคือคุณสัมฤทธิ์ มีหวายหลึม ลูกชาย 3 คน เจริญเติบโตพร้อมได้รับการศึกษา ตามสมควรและพลังแรงสนับสนุนของ บิดา- มารดา คนโต ทำงานในหน่วยงานภาครัฐ ธกส.จังหวัดอุบลราชธานี มีพื้นที่ทำนา 6 ไร่ ปลูกหญ้าเนเปียร์ 1 ไร่ เลี้ยงโคบราห์มันแดง 6 ตัว เพศผู้ 2 ตัว ทำงานแบบซื้อมาขายไป ขุนเพื่อจำหน่าย
อาหารหลักคือ ฟางข้าวอัดแห้ง ให้ผสมผสานกับ หญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1คุณวันชัย นำเดินชมไปพื้นที่เลี้ยงโคขุน หลังบ้าน แบบขังในโรงเรือนโล่งดูสะอาด มีรางน้ำ รางอาหาร เกลือแร่ห้อยไว้ให้วัวเลียเป็นอาหารเสริม วัวหนุ่มสาวที่กำลงซุกซน ยื่นหัวออกมาเพื่อรับอาหารที่เจ้าของนำมาให้ เป็นงานง่ายๆสร้างรายได้ที่งดงาม เพราะนาข้าวเพียง 6 ไร่ ไม่เพียงพอต่อการยังชีพแน่นอน เลี้ยงโคขุนสามารถสร้างเงินหมุนเวียนได้อย่างน้อยเดือนละ 2-3 หมื่น แบบซื้อมาขายไป

คุณวันชัย บอกว่า เป็นเรื่องที่ต้องเผยแพร่ให้ชาวคาวบอยที่รักการเลี้ยง “วัว” ให้ทราบและเป็นเครื่องทุ่นแรงในการสร้างรายได้จากการเลี้ยงวัว ไม่มีสัตว์ชนิดใดที่กินเพียงหญ้าแล้วให้เนื้อหนังมังสา ตัวใหญ่ ตลาดมีความต้องการสูง คือการเลี้ยงวัว  ครอบครัวตนเองอยู่ดีมีสุข ด้วยความพอเพียง น้อมนำ “ศาสตร์พระราชา” สู่ครอบครัว ให้เดินตามวิถีพอเพียง พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน นำหลักวิชาการ มีคุณธรรม  กิน แจก แลก ขาย หรือ สู่การกินอิ่มนอนอุ่นทุนมี หนี้หมด ครอบครัวเกษตรกรมีความสุข ครับ