เลี้ยงกบและไก่พื้นเมือง ด้วยระบบธรรมชาติ สร้างรายได้ดี

การเลี้ยงกบและการเลี้ยงไก่พื้นเมือง จัดเป็นอีกอาชีพที่นิยมเลี้ยงกันเป็นจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นชุมชนหรือหมู่บ้าน จะมีโครงการส่งเสริมให้เลี้ยงกบและไก่พื้นเมืองเพื่อเป็นอาหารในครัวเรือน และเหลือจากการบริโภคสามารถจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้ให้กับครอบครัวอีกทาง ซึ่งสุพรรณฟาร์ม ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เป็นอีกฟาร์มหนึ่งที่เริ่มต้นจากการเลี้ยงเพื่อนำมาบริโภคในครัวเรือนสู่การเลี้ยงเป็นอาชีพที่สร้างได้ให้กับครอบครัว โดยได้    พลิกผันจากชีวิตข้าราชการครูมาประกอบอาชีพเกษตรกรอย่างพอเพียง

1470297830

คุณสุพรรณ คำเถิง เจ้าของสุพรรณฟาร์ม เปิดเผยว่า เริ่มเลี้ยงกบเมื่อปี พ.ศ.2549 ขณะนั้นยังรับราชการครู โดยจะใช้พื้นที่ภายในบริเวณบ้านสร้างบ่อซีเมนต์ จำนวน 10 บ่อสูงจากพื้นประมาณ 1 เมตร พื้นเทปูนหนาเพื่อรองรับน้ำ และมีท่อระบายน้ำตรงส่วนที่ลาดที่สุด ก่อนนำกบลงเลี้ยงจะทำการล้างบ่อซีเมนต์ให้สะอาดด้วยการใช้น้ำยาฆ่าเชื้อ ใส่ทิ้งไว้ 2-3 วัน ถ่ายน้ำออกล้างให้สะอาด ตากบ่อทิ้งไว้ให้แห้ง 1-2 วัน นำกบมาลงเลี้ยง โดยในปีแรกกบที่เลี้ยงได้ซื้อลูกกบมาในราคาตัวละ 3 บาท ในปีที่สองสามารถทำการเพาะพ่อพันธุ์ แม่พันธุ์เองได้ จึงลดต้นทุนการผลิตลง

หลังจากที่ได้พ่อพันธุ์ แม่พันธุ์กบแล้ว บ่อที่ทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วจะนำใบหญ้าหรือพันธุ์ไม้น้ำสำหรับเป็นที่เกาะของไข่ บ่อขยายพันธุ์ต้องอยู่กลางแจ้งได้รับแสงแดดเพียงพอเพื่อช่วยให้ไข่ฟักเป็นตัวเร็วขึ้น ทำหลังคาบางส่วนป้องกันในกรณีที่ฝนตกหนัก ภายหลังจากการเตรียมบ่อเรียบร้อยแล้วนำพ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ลงบ่อประมาณ 10 คู่ ระยะ 2-3 คืน กบจะผสมพันธุ์และวางไข่ในช่วงเวลา 04.00-06.00 น. เมื่อเห็นว่ากบออกไข่แล้วให้นำพ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ออกจากบ่อเพื่อป้องกันแพไข่แตก

1470297847

เมื่อไข่กบฟักออกเป็นตัวอ่อนแล้ว ช่วง 2 วันแรกยังไม่ให้อาหาร เพราะลูกอ๊อดยังใช้ไข่แดงที่ติดมาเลี้ยงตัวเอง หลังจากนั้นจึงเริ่มให้อาหารเม็ดสำหรับลูกกบวันละ 1 ครั้ง ครั้งละประมาณ    1 กำมือเมื่อลูกอ๊อดมีอายุ 20-30 วัน จึงเป็นลูกกบเต็มวัย ในช่วงนี้นำไม้ไผ่มาทำเป็นแพเพื่อให้ลูกกบเต็มวัยได้อาศัยอยู่

เพราะลูกอ๊อดจะโตเต็มวัยไม่พร้อมกัน อาจมีการทำร้ายกันจนเกิดแผลทำให้ลูกกบตายได้ จึงคัดลูกกบขนาดตัวยาว 2 เซนติเมตร ไปเลี้ยงในบ่อที่เตรียมไว้ บ่อละ 1,000 ตัว หลังจากคัดลุกกบนำไปเลี้ยงในบ่อแล้ว นำแพไม้ไผ่เพื่อให้กบขึ้นไปอาศัยอยู่ และนำทางมะพร้าวมาคลุมบ่อเพื่อบังแดดในช่วงที่คัดลูกกบลงบ่อซีเมนต์ใหม่ๆ ให้อาหารเม็ดเลี้ยงกบไประยะหนึ่งก่อนเมื่อกบโตขึ้นให้อาหารเม็ดเลี้ยงกบโตวันละ 2 ครั้ง เช้า-เย็น จนกว่าจะจำหน่าย

1470297839

ส่วนลูกกบจะเริ่มจำหน่ายเมื่อมีอายุตั้งแต่ 1 เดือนถึง 1 เดือนครึ่ง ราคาตัวละ 2 บาท ลูกกบอายุ 2 เดือน ราคาตัวละ 3 บาท ลูกกบอายุ 3 เดือน ราคาตัวละ 4 บาท ลูกกบอายุ 4 เดือนขึ้นไปจำน่ายกิโลกรัมละ 100 บาท

คุณสุพรรณ กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากเลี้ยงกบแล้ว ยังพอมีพื้นที่จึงมีความสนใจเลี้ยงไก่พันธุ์พื้นเมือง ในปี 2552 โดยเลี้ยงด้วยวิธีการปล่อยหากินตามธรรมชาติในพื้นที่สวนลำไย 2 ไร่   จำนวนพ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ที่เริ่มเลี้ยงครั้งแรก 50 ตัว ภายในส่วนลำไยจะทำรั่วกั้นรอบ สร้างกรงอนุบาล กรงไก่โต และสร้างรังเพื่อให้แม่ไก่มาฟักไข่  เมื่อแม่ไก่มีอายุประมาณ 6-8 เดือนเริ่มผสมพันธุ์ และออกไข่เป็นชุดแรก ประมาณ 8-10 ฟอง

1470297809

เฉลี่ยต่อปีแม่ไก่แต่ละตัวออกไข่ประมาณ 4 ชุด ภายหลังที่แม่ไก่ออกไข่แล้วใช้เวลาในการฟักไข่จนออกเป็นตัวประมาณ 21 วัน หลังจากที่ลูกไก่ออกจากไข่หมดแล้ว จะย้ายแม่ไก่และลูกไก่มาเลี้ยงในกรงจนลูกไก่อายุประมาณ 2 สัปดาห์ แล้วแยกลูกไก่มาเลี้ยงในกรงอนุบาล ประมาณ 10 วัน

1470297818

จากนั้นปล่อยให้หากินเองภายในสวนลำไย อาหารที่ใส่ไว้ให้จะมีแกลบ ข้าวโพด และปลายข้าว เมื่อไก่มีอายุประมาณ 3 เดือน สามารถที่จะจำหน่ายได้แล้ว ซึ่งปัจจุบันนี้มีจำนวนไก่ประมาณ 500 ตัว สำหรับราคาจำหน่ายไก่พันธุ์พื้นเมือง ราคากิโลกรัมละ 100 บาท

ผู้สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุพรรณ คำเถิง โทร. 086-185-6069, 081-366-5025 

 

เผยแพร่ในระบบออนไลน์ครั้งแรกเมื่อวันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2559