อ.ส.ค. การันตรี “ฟาร์มโคนมอินทรีย์” มาตรฐาน 100% พร้อมเร่งขยายรับกระแสตลาดสุขภาพ

ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) เปิดเผยว่า จากการที่ อ.ส.ค.ได้พัฒนาและปรับเปลี่ยนรูปแบบการเลี้ยงโคนมของฟาร์มโคนม ทำให้ฟาร์มเข้าสู่ระบบเกษตรอินทรีย์อย่างจริงจัง ได้รับการรับรองมาตรฐานปศุสัตว์อินทรีย์จากกรมปศุสัตว์ จากเดิมประมาณ 133 ไร่เพิ่มขึ้นเป็น 1,000 ไร่

ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ

ซึ่ง อ.ส.ค. เป็นฟาร์มที่ตั้งอยู่ที่ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี มีโคนมอินทรีย์กว่า 376 ตัว เป็นแม่โครีดนม ประมาณ 94 ตัว  มีกำลังผลิตน้ำนมดิบอินทรีย์ 1,000-1,500 กิโลกรัม/วัน จากเดิมที่มีพื้นที่ฟาร์มโคนมอินทรีย์ จำนวน 134 ไร่ โคนมอินทรีย์ 45 ตัว เป็นแม่โครีดนม 23 ตัว ซึ่งผลิตน้ำนมอินทรีย์ได้วันละ 300-350 กิโลกรัมเท่านั้น

การที่ฟาร์มโคนมอินทรีย์ของ อ.ส.ค. ได้รับการรับรองมาตรฐานครอบคลุมทั้งหมด 100 เปอร์เซ็นต์ ทำให้สามารถขยายกำลังการผลิตน้ำนมดิบอินทรีย์เพิ่มมากขึ้น จึงได้นำไปแปรรูปเป็นนมพาสเจอร์ไรซ์ออร์แกนิค ตราไทย-เดนมาร์ค “มอร์แกนิค” (Morganic) ป้อนเข้าสู่ตลาดเพื่อรองรับความต้องการของผู้บริโภคที่มีแนวโน้มการขยายตัวเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มผู้รักสุขภาพและผู้ที่มีกำลังซื้อ ประกอบกับสินค้าออร์แกนิคกำลังอยู่ในกระแสและเป็นเทรนด์การบริโภคใหม่ ซึ่งภายหลังเปิดตัวผลิตภัณฑ์นมมอร์แกนิค ปรากฏว่าได้รับความนิยมสูงและตลาดให้การตอบรับดีมาก โดยในอนาคต อ.ส.ค. ได้มีแผนดำเนินการวิจัยและพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์นมอินทรีย์ให้มีความหลากหลายมากขึ้น เช่น โยเกิร์ต และไอศกรีมออร์แกนิค เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและสร้างทางเลือกให้กับผู้บริโภคมากขึ้นด้วย

นมพาสเจอร์ไรซ์ออร์แกนิค

“ขณะนี้นมมอร์แกนิคมีวางจำหน่ายที่วิลล่ามาร์เก็ต, โกลเด้น เพลส, ท็อปส์ซุปเปอร์มาร์เก็ต และแมกซ์เวลู่ ทั้งยังวางจำหน่ายที่ร้านนมไทย-เดนมาร์คที่ตลาด อ.ต.ก. กรุงเทพฯ (ตรงข้ามสวนจตุจักร) ร้านค้า TOT ถนนแจ้งวัฒนะ ร้านนมไทย-เดนมาร์คที่ อ.ส.ค. มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ซึ่งอนาคตจะผลักดันเข้าไปวางจำหน่ายในห้างฯ อื่นๆ เพื่อขยายตลาดเพิ่มเติมด้วย ซึ่งที่ผ่านมา ยอดขายนมมอร์แกนิคเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องตามเป้าที่วางไว้ โดยเติบโต ตามปริมาณน้ำนมดิบอินทรีย์ที่มีค่อนข้างจำกัด และในปีนี้คาดว่า ยอดขายจะอยู่ที่ 5-10 ล้านบาท” ดร.ณรงค์ฤทธิ์ กล่าว

ดร.ณรงค์ฤทธิ์ กล่าวต่ออีกด้วยว่าว่า การปรับเปลี่ยนจากฟาร์มโคนมปกติทั่วไปเป็นฟาร์มโคนมอินทรีย์ใช้ระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน 2-3 ปี ซึ่งต้องงดใช้สารเคมีทุกชนิดภายในฟาร์ม รวมถึงแปลงหญ้าอาหารสัตว์ สำหรับความยากของการทำฟาร์มโคนมอินทรีย์อยู่ที่การจัดการอาหารสัตว์  โดยวัตถุดิบทุกชนิดที่นำมาเป็นอาหารเลี้ยงโคนมอินทรีย์ต้องเป็นอินทรีย์ทั้งหมด ซึ่งนับว่ายากมาก เนื่องจากแหล่งผลิตวัตถุดิบอาหารสัตว์อินทรีย์มีน้อยทั้งข้าวโพด มันสำปะหลัง ถั่วเหลือง และรำข้าว ซึ่งหาซื้อยากและราคาแพงด้วย อย่างไรก็ตาม หากเกษตรกรสนใจสามารถเข้ามาศึกษาเรียนรู้จากฟาร์มโคนมอินทรีย์ต้นแบบของ อ.ส.ค. และนำไปปรับใช้ในฟาร์มของตนเองได้

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ (036) 341-685