“ไก่ดำบ้านเซิงหวาย” ทางเลือกใหม่ของเกษตรกร แปรรูปขาย-สร้างอาชีพเสริม

วิสาหกิจชุมชนไก่ดำสมุนไพรบ้านเซิงหวาย เป็นอีกหนึ่งวิสาหกิจชุมชนที่น่าจับตาถึงการบริหารงาน การเติบโตของธุรกิจ รวมถึงการสร้างงานสร้างรายได้เสริมให้กับเกษตรกรชาวนาในพื้นที่ โดย “ประเดิม เมืองมูล” เกษตรกรวัย 44 ปี ใช้บ้านพักที่บ้านเซิงหวาย หมู่ที่ 3 ตำบลตลุกเทียม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก เป็นสถานที่ตั้งที่ทำการวิสาหกิจชุมชนแห่งนี้ขึ้นมาในปี 2558

“ประเดิม” บอกว่า ก่อนนี้ประกอบอาชีพค้าขาย ต่อมาได้นำไก่ดำสายพันธุ์เคยู ภูพาน ที่วิจัยโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มาเลี้ยงเมื่อ 5 ปีก่อน แต่ด้วยอยากให้เป็นอัตลักษณ์ของพื้นที่ จึงขออนุญาตทางมหาวิทยาลัยว่าขอใช้ชื่อเรียกไก่ดำที่นี่ว่า “ไก่ดำเซิงหวาย” เพื่อเป็นการบ่งบอกถึงอัตลักษณ์สถานที่เพาะเลี้ยงและจำหน่าย ทั้งนี้ ไก่ดำที่บ้านเซิงหวาย เป็นไก่ดำที่มีลักษณะขนสีขาวทั้งตัว แต่หนังดำ เนื้อดำ กระดูกดำ เลี้ยงง่าย โตไว โตเต็มที่ตัวผู้หนัก 3-3.5 กิโลกรัม ตัวเมียหนัก 2.8-3 กิโลกรัม นิสัยไม่ก้าวร้าว เลี้ยงง่าย และให้ลูกดก

ช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ในพื้นที่ อำเภอพรหมพิราม ประสบปัญหาภัยแล้ง ชาวบ้านส่วนใหญ่ทำนาเป็นอาชีพเชิงเดี่ยว ทำให้ประสบปัญหามาก ตนจึงเสนอชาวบ้านว่าลองมาเลี้ยงไก่ดำเป็นอาชีพเสริม จากนั้นได้รวมตัวตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนไก่ดำสมุนไพรบ้านเซิงหวายขึ้น ทำหน้าที่เป็นศูนย์เรียนรู้ตั้งแต่เพาะพันธุ์ โดยการฟักไข่ด้วยตู้อบพลังงานไฟฟ้า การอนุบาล การเลี้ยงดูในกรงโดยแยกเป็นห้องๆ สำหรับแม่พันธุ์กับพ่อพันธุ์ และห้องขุนโดยเฉพาะ ซึ่งไม่เป็นการยากลำบาก

ส่วนการเลี้ยงไก่ดำเซิงหวายของกลุ่มสมาชิกจะเป็นการเลี้ยงแบบกึ่งขังกึ่งปล่อย ใช้วัสดุธรรมชาติสร้างโรงเรือน และวัตถุดิบอาหารสัตว์จะใช้พืชอาหารสัตว์ที่สามารถปลูกเองได้ เช่น ข้าวโพด ตะไคร้ ถั่ว เป็นจุดรับซื้อไก่ดำและไข่สำหรับสมาชิกเพื่อนำไปแปรรูปเป็นไก่สด ซึ่งขณะนี้ได้จ้างโรงเชือดที่ได้มาตรฐานที่ อำเภอเมืองพิษณุโลก ดำเนินการให้ ขณะที่การแปรรูปใช้บริการการแปรรูปโดยบริษัท เอ-วัน ฟู้ดโปรดักส์ จำกัด ที่ อำเภอวังทอง ส่วนวิสาหกิจชุมชนทำหน้าที่จำหน่ายในท้องตลาด สร้างรายได้กลับคืนแก่สมาชิก ปัจจุบันมีสมาชิกร่วมเลี้ยงไก่ดำเพื่อขายสดและแปรรูปขาย 77 ราย สร้างรายได้ให้กับสมาชิกในการเลี้ยงรายละ 5,000-6,000 บาท ต่อการเลี้ยง 1 รุ่น

“การแปรรูปนั้นนอกจากจะนำมาทำเป็นไก่ตุ๋นยาจีนที่รู้จักกันทั่วไปแล้ว ยังนำมาแปรรูปเป็นอาหารพร้อมรับประทาน เช่น ผัดกะเพราไก่ดำ, กวยจั๊บ, ไก่ดำต้มน้ำปลา, หรือแปรรูปเป็นลูกชิ้นไก่ดำ, ยอไก่ดำ, โบโลน่าไก่ดำ, แฮมไก่ดำ, ฮอตดอกไก่ดำ, สบู่ไก่ดำ และโลชั่นไก่ดำ ซึ่งอาหารแปรรูปทั้งหมดเป็นผลิตภัณฑ์ที่เปิดตัวใหม่ ยังไม่เป็นที่รู้จักของประชาชนทั่วๆ ไปมากนัก แต่คาดว่าจะเป็นที่รู้จักและนิยมรับประทานจากประชาชนทั่วไปมากขึ้น”

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. (087) 056-3967 และ (092) 763-6365

 

ขอบคุณข้อมูลจาก กรรณิการ์ สิงหะ

ภาพจาก: http://www.phitsanulokhotnews.com