จากพนักงานขายอาหาร และพันธุ์สัตว์ ผุดไอเดีย สร้างธุรกิจรับ-ส่งไก่คุณภาพ สร้างรายได้งาม

ปัญหาสำคัญสำหรับชาวบ้านที่อยู่ห่างไกลหรือในพื้นที่ทุรกันดารต้องการเลี้ยงไก่จำนวนไม่มากและเป็นไก่คุณภาพ คือการหาแหล่งเพาะพันธุ์ที่เชื่อถือได้ หรือหลายรายมักถูกปฏิเสธการส่งเพราะมีจำนวนน้อยเกินไป จึงทำให้พวกเขาขาดโอกาสเลี้ยงไก่คุณภาพเพื่ออาชีพและบริโภค

ตอนนี้ปัญหาเหล่านั้นได้หมดลงแล้ว เพราะ “ไก่ไข่ สายด่วน By aod Thailand” ที่มี คุณกิติยะ สุเยาว์  หรือ คุณอ๊อด เจ้าของได้ผุดธุรกิจรับ-ส่งไก่จากฟาร์มคุณภาพที่ได้มาตรฐาน ไปส่งยังสถานที่ต่างๆ ทั่วประเทศ ไม่ว่าเป้าหมายปลายทางนั้นจะเป็นชุมชน หมู่บ้านที่อยู่ห่างไกล หรือแม้แต่การคมนาคมไม่สะดวก

ก่อนเดินเข้าสู่ธุรกิจนี้ คุณอ๊อดเคยคลุกคลีอยู่ในวงการสัตว์ปีกด้วยการยึดอาชีพเป็นพนักงานขายอาหาร และพันธุ์สัตว์ ขณะลงพื้นที่หลายแห่งพบว่าความจริงแล้วชาวบ้านต้องการเลี้ยงไก่ที่มีคุณภาพ แต่คงมีจำนวนไม่มากเพราะมีทุนทรัพย์น้อย แต่ไม่สามารถหาได้ตามที่ต้องการ

คุณกิติยะ สุเยาว์ หรือ คุณอ๊อด

ขณะเดียวกัน ฟาร์มไก่ที่มีคุณภาพมักไม่ส่งให้ถ้าสั่งจำนวนเพียงเล็กน้อย ดังนั้น คุณอ๊อดจึงมองเห็นช่องทางอาชีพ จากข้อจำกัดที่ผู้ขายไม่สะดวกที่จะส่งให้เพราะน้อยเกินไปไม่คุ้ม แล้วถ้าไม่มีใครส่งให้เกษตรกรหรือชาวบ้านเหล่านั้นที่มีจำนวนมากทั่วประเทศก็จะขาดโอกาสทำมาหากิน

“ไก่ไข่ สายด่วน By aod Thailand” เป็นธุรกิจรับ-ส่งไก่เนื้อและไก่ไข่ รวมถึงเป็ด โดยมีลักษณะการทำงานให้กับลูกค้า 2 กลุ่ม คือกลุ่มแรกแบบเหมาเป็นเที่ยว แล้วเป็นผู้ว่าจ้างเพียงรายเดียวโดยแจ้งว่าให้ไปรับสินค้าที่ฟาร์มแห่งหนึ่งเพื่อนำไปส่งยังปลายทางแห่งหนึ่ง กับกลุ่มที่สองแบบที่มีลูกค้าเป็นชาวบ้านหรือเกษตรกรให้จัดสินค้าให้ตามจำนวนที่ต้องการแล้วให้ไปส่งตามสถานที่ปลายทางตามที่ระบุ โดยแบบหลังนี้การรับ-ส่งต่อครั้งอาจมีลูกค้ามากกว่า 1 ราย

สำหรับแหล่งไก่หรือเป็ดมักจะไปหาตามฟาร์มคุณภาพมาตรฐานที่เป็นลูกค้าประจำ แต่โดยปกติฟาร์มเหล่านั้นจะอยู่แถวชลบุรีซึ่งใกล้ที่ตั้งของบริษัท หรืออาจเป็นฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี สุพรรณบุรี ซึ่งฟาร์มเหล่านี้ล้วนได้มาตรฐาน เชื่อถือได้ แล้วเป็นพันธมิตรทางการค้ากันมายาวนาน

ทางด้านอัตราค่าขนส่งที่กำหนดไว้ ถ้าเป็นกลุ่มที่สองคิดเฉลี่ยตัวละ 10-20 บาท (สำหรับเป็ดและไก่สาว) ถ้าเป็นลูกไก่คิดเป็นกล่องในอัตรากล่องละ 100-500 บาท (มีจำนวนกล่องละ 100 ตัว) ทั้งนี้ ไก่ที่ลูกค้าสั่งมักเป็นไก่ไข่สาว พร้อมไข่ที่มีอายุไก่ประมาณ 17-18 สัปดาห์ และมีน้ำหนักประมาณ 1.30-1.50 กิโลกรัม ต่อตัว ที่เป็นมาตรฐานของลูกค้าที่ต้องการ หรือบางคราวอาจมีลูกไก่ไข่ ไก่เนื้อ เป็ดสาว โดยไก่ไข่ที่ไปส่งให้ลูกค้ามักได้แก่ สายพันธุ์ไฮไลน์ สายพันธุ์ไฮแซ็ก สายพันธุ์โรมัน และสายพันธุ์ H&N

คุณอ๊อด เผยว่า การทำธุรกิจในลักษณะนี้มีต้นทุนหลักคือค่าน้ำมัน และค่าสึกหรอ ซึ่งมักไม่คงที่แน่นอน ดังนั้น ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากลูกค้าจึงคำนวณแบบลอยตัว อย่างกลุ่มแรกถ้าเป็นแบบเหมาเที่ยวจะคิดกิโลเมตรต่อเที่ยวละ 18 บาท ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถตรวจสอบระยะทางได้จากระบบ GPS กับอีกประเภทที่เป็นแบบรวมจะคิดค่าใช้จ่ายตัวละ 10-20 บาท (ตามระยะทาง/สภาพพื้นที่)

สำหรับการบรรทุกไก่/เป็ด โดยรถปิกอัพที่ใช้งานประจำมีด้วยกันทั้งสิ้น 4 คัน ซึ่งออกวิ่งงานตลอดทุกวัน แต่ในกรณีที่ไม่ทันความต้องการของลูกค้าจะจัดหารถในทีมซึ่งมีคุณภาพและไว้ใจได้เพื่อมาวิ่งเสริมแต่ละเที่ยว ทั้งนี้ รถปิกอัพแต่ละคันสามารถบรรจุไก่หนุ่ม-สาวได้ครั้งละ 120 กล่องพลาสติก แต่ละกล่องใส่ไก่ไว้ 10-12 ตัว ส่วนลูกไก่จะใส่มาในกล่องกระดาษที่มาจากโรงฟัก

ในกรณีไก่ชน คุณอ๊อดชี้ว่า ไม่รับส่งเพราะเป็นสัตว์ปีกที่มีราคาแพง ไม่คุ้มค่ากับความเสียหาย เขาบอกว่าไม่ได้กลัวว่าไก่จะตายระหว่างการเดินทาง เพราะคงยากเนื่องจากมีวิธีดูแลอย่างดีและถูกวิธี เพียงแต่เหตุผลที่ไม่รับส่งไก่ชนเนื่องจากสัตว์ปีกแต่ละชนิดมีการฉีดวัคซีนเฉพาะที่ไม่เหมือนกัน ดังนั้น การนำไก่ชนมาอยู่ปะปนกันกับไก่ชนิดอื่น อาจเสี่ยงต่อการระบาดของโรคได้

“ไก่ไข่ สายด่วน By aod Thailand” ให้บริการรับ-ส่งทั่วประเทศเพราะได้รับใบอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์จากกรมปศุสัตว์อย่างถูกต้อง โดยจะเน้นความซื่อสัตย์ ตรงเวลา และบริการสุภาพ ดังนั้น จึงขอให้ลูกค้ามั่นใจในบริการของเราว่าจะไม่ผิดหวัง

อย่างไรก็ตาม กลุ่มลูกค้าหลักจะมีพ่อค้าหรือผู้ขายสัตว์ปีกตามหน้าสื่อออนไลน์ หรือตามร้านเกษตรในแต่ละแห่งติดต่อมาหากต้องการให้ส่ง กับกลุ่มลูกค้ารายย่อยมักเป็นชาวบ้านหรือเกษตรกรที่นำไปเลี้ยงแบบเศรษฐกิจพอเพียงบ้าง เลี้ยงเป็นไก่เนื้อบ้าง หรือแบบผสมผสานบ้าง ซึ่งชาวบ้านกลุ่มนี้ไม่ได้สั่งซื้อไก่จำนวนมาก เพราะมีทุนทรัพย์จำกัด จึงไม่ค่อยมีใครส่งให้

คุณอ๊อด บอกว่า ชอบอาชีพนี้มากเพราะตรงกับที่ร่ำเรียนมาจากภาควิชาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ จึงมีโอกาสใช้ความรู้ในการบริหารจัดการไก่หรือสัตว์ปีกชนิดอื่นอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ อีกทั้งในบางคราวยังได้ใช้ความรู้นี้แนะนำให้แก่เกษตรกรชาวบ้านที่ซื้อไก่หรือเป็ดไปเลี้ยงอย่างถูกต้องแล้วมีคุณภาพ

เจ้าของธุรกิจ “ไก่ไข่ สายด่วน By aod Thailand” เผยว่า จากประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมาเป็นเวลากว่า 10 ปี รวมถึงการมีความรู้ด้านสัตวศาสตร์จากที่ร่ำเรียนมา ทำให้ลูกค้าทั้งรายใหญ่และรายเล็กให้ความไว้วางใจ จนในขณะนี้มีจำนวนลูกค้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

“จึงมีแผนขยายธุรกิจด้วยการขยายเครือข่ายให้ครอบคลุมสัตว์ชนิดอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นแมว สุนัข นก ฯลฯ ที่มีลักษณะงานคล้ายกับบริษัทเอกชนรายใหญ่หลายแห่งที่มีบริการรับ-ส่งสิ่งของทั่วประเทศ เนื่องจากยังไม่เคยมีใครทำมาก่อน เพราะกลัวไม่คุ้ม แล้วยังมีความเสี่ยงเกินไป แต่การบริหารงานแบบนี้ถ้ามีความรู้ ความเข้าใจ ธรรมชาติของสัตว์แต่ละชนิดอย่างลึกซึ้งแล้วคงไม่ใช่เรื่องยาก แล้วโอกาสเสี่ยงก็จะลดลง” คุณอ๊อด กล่าวทิ้งท้าย

“ไก่ไข่ สายด่วน By aod Thailand” นับเป็นธุรกิจที่มีส่วนสำคัญของวงการเกษตรในการเชื่อมโยงหรือทำหน้าที่คนกลางรับสินค้าไก่/เป็ดจากฟาร์มเพาะเลี้ยงที่มีมาตรฐาน มีคุณภาพ เพื่อนำไปส่งให้กับลูกค้าคือเกษตรกรชาวบ้านยังสถานที่ต่างๆ จึงนับเป็นอีกก้าวของการพัฒนาการเลี้ยงไก่/เป็ด เพื่อให้มีมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ แล้วยังประโยชน์มหาศาลแก่ผู้บริโภค

เจ้าของฟาร์มไก่/เป็ด หรือชาวบ้านเกษตรกร ที่สนใจต้องการได้สินค้าคุณภาพ บริการรวดเร็ว ตรงเวลา เชิญเรียกใช้บริการของ “ไก่ไข่ สายด่วน By aod Thailand”เรส โทรศัพท์  (092) 968-0621 เฟซบุ๊ก : ขนส่งสัตว์ปีกทั่วไทย By aod Thailand ไลน์ : (092) 968-0621 แล้วคุณจะไม่ผิดหวัง!!