รักษาแม่วัวโดนตัดหู

ทีมสัตวแพทย์ และนักศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ทุ่งใหญ่ได้เข้าไปทำการรักษาแม่วัวที่โดนคนร้ายตัดใบหูทั้ง 2 ข้าง ณ หมู่ที่ 3
ต.บางรูป อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช