ไข่ออกแบบได้-ไก่เนื้อสุขภาพดี

ปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้ธุรกิจฟาร์มเลี้ยงไก่ประสบความสำเร็จไม่ได้อยู่แค่มีพันธุ์สัตว์ที่ดีเท่านั้น แต่ยังมีองค์ประกอบที่สำคัญอื่นๆ อีกมากมาย เช่น อาหารสัตว์ ยาสัตว์ อุปกรณ์การเลี้ยงสัตว์ สภาพโรงเรือนที่เหมาะสม ฯลฯ ล้วนมีบทบาทสำคัญที่ช่วยให้ไก่ที่เลี้ยงในฟาร์มมีสุขภาพแข็งแรง ให้ผลผลิตที่ดีไปพร้อมๆ กัน

ในฉบับนี้ จะพาไปพูดคุยกับ น.สพ.กิตติ ทรัพย์ชูกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท คลีนกรีนเทค จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 156 โครงการศศิมณฑล ถนนบางแวก แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพฯ โทร. (02) 866-4264 น.สพ.กิตติทำงานในแวดวงธุรกิจเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์ และอุตสาหกรรมการผลิตปศุสัตว์มานานกว่า 26 ปี มุ่งมั่นพัฒนาอาหารสัตว์และยาสัตว์คุณภาพดี มีชื่อเสียง เป็นที่ยอมรับทั้งในวงการปศุสัตว์ของประเทศไทยและต่างประเทศ มีผลงานวิจัยที่คว้ารางวัลจากเวทีประกวดนานาชาติมาแล้วมากมาย เช่น Zeta-Technology ซึ่งเป็นนวัตกรรมดูดจับสารพิษปนเปื้อนในวัตถุดิบอาหารสัตว์ สร้างมูลค่ายอดขายนับร้อยล้านบาทในระยะเวลาไม่กี่ปี

น.สพ.กิตติ ทรัพย์ชูกุล รับประกาศนียบัตร จาก พล.อ.อ. ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี

น.สพ.กิตติ ใช้ประสบการณ์จากชีวิตการเป็น “Starup” ตัวจริง ที่ประสบความสำเร็จเขียนหนังสือ “สตาร์ทอัพธุรกิจด้วยนวัตกรรม” ได้อย่างน่าประทับใจ สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อ่านลุกขึ้นมาคิดค้นนวัตกรรมให้ธุรกิจของตัวเองได้เป็นอย่างดี

“ผมเป็นสัตวแพทย์ทำงานด้านธุรกิจเวชภัณฑ์ในการผลิตปศุสัตว์ ผมเห็นปัญหาของอุตสาหกรรมที่หนักหนาสาหัสขึ้นทุกปี ไม่มีทางแก้ไข แม้แต่ผลิตภัณฑ์ที่นำเข้าจากต่างประเทศ ก็ยังแก้ไขปัญหาได้ไม่ทั้งหมด เลยคิดว่า ผมต้องสร้างตลาดใหม่ด้วยนวัตกรรม จากหนึ่งสมองและสองมือ สร้างนวัตกรรมใหม่มาพัฒนาแก้ไขปัญหาให้ลูกค้า สร้างมาตรฐานผลิตภัณฑ์ พิสูจน์ศักยภาพคนไทยในระดับโลก” น.สพ.กิตติ กล่าว

 

ไข่ออกแบบได้ 

“ไข่ออกแบบได้” เป็นผลงานของ น.สพ.กิตติ ทรัพย์ชูกุล และ ดร.กิตติวุฒิ เกษมวงศ์ แห่งบริษัท คลีน กรีนเทค จำกัด โครงการนวัตกรรมนี้ มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันดีในแวดวงปศุสัตว์ทั่วโลก เพราะเป็นนวัตกรรมที่สร้างระบบ (System) และการปฏิรูป (Revolution) ที่ทำให้ธุรกิจเกษตรและอาหารเปลี่ยนแปลงไป โดยสร้างระบบการประยุกต์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ วิทยาศาสตร์การเกษตร นาโนเทคโนโลยี การวิจัยตลาด และการทำตลาดแบบ Social Business ปัจจุบันผลงาน “ไข่ออกแบบได้” จำหน่ายในชื่อทางการค้าว่า “ผลิตภัณฑ์ดีไซเนอร์ 8 (Dezigner 8)”

“ทุกวันนี้ ไข่ไก่ที่วางจำหน่ายในท้องตลาดมีหลายประเภทที่เป็นสินค้าทางเลือกให้กับผู้บริโภค ได้แก่ ไข่ไก่อินทรีย์ ไข่ไก่อนามัย ไข่ไก่ทั่วๆ ไป และไข่ไก่สุขภาพ (Functional eggs) หากประเทศไทยมีเทคโนโลยีทำให้เกษตรกรผลิตสินค้าไข่ที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน สามารถเพิ่มคุณค่าอาหารในไข่ไก่ตอบโจทย์ผู้บริโภคได้และลงทุนต่ำ การออกแบบไข่จึงจำเป็นต้องมีการวางกลยุทธ์เพื่อให้มีการผลิตไข่ไก่ที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคมากขึ้น” น.สพ.กิตติ กล่าว

ไข่ไก่เป็นสินค้าของชนทุกชั้น ทุกศาสนา และทุกเพศ วัย ผูกพันกับชีวิตประจำวันของมนุษยชาติ ผลงานชิ้นนี้ ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดและผู้บริโภค สร้างความมั่นคงในอุตสาหกรรมการเลี้ยงไก่ใน 3 ด้าน คือ 1. ช่วยพัฒนาผลผลิตไข่ให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น ตรงตามความต้องการของตลาด ช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้กับเกษตรกร ในภาวการณ์คุกคามด้านราคาสินค้าเกษตรตกต่ำและมาตรฐานสินค้าที่สูงขึ้น 2. ผลิตภัณฑ์ทดแทนยาปฏิชีวนะ สร้างสุขอนามัย ความปลอดภัยและสวัสดิภาพสัตว์ ให้สัตว์แข็งแรง ปลอดภัย ปลอดสารปฏิชีวนะและสารตกค้าง 3. ผู้บริโภคได้บริโภคอาหารปลอดภัย เพราะไข่มีคุณภาพ มาตรฐานและเป็นไข่เสริมสุขภาพ คุ้มค่าค่าใช้จ่าย ผลงานไข่ออกแบบได้ เป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาตลาดให้เติบโตอย่างมีศักยภาพและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายผู้บริโภคทั่วโลก

นวัตกรรม “ไข่ออกแบบได้” ของ น.สพ.กิตติ ได้ศึกษาสรีรวิทยาของไก่ ซึ่งเป็นสัตว์ที่มีลำไส้สั้น กินเร็ว ขับถ่ายเร็ว หากกินอาหารที่ต้องใช้เวลาแตกตัวดูดซึมมากก็จะดูดซึมไม่ทันไก่ที่มีขนาดสั้น ดังนั้น ต้องเพิ่มความสามารถในการนำพาสารสกัดสมุนไพรที่จะนำมาใช้ทดแทนยาปฏิชีวนะอย่างน้ำมันโหระพา และน้ำมันออริกาโน รวมไปถึงแร่ธาตุ สารอาหารที่มีผลต่อการพัฒนาระบบลำไส้สัตว์ปีก (Gut Health)

ไก่ไข่ที่ใช้ผลิตภัณฑ์ดีไซเนอร์ 8 ได้ไข่แดงสด เปลือกไข่แข็งแรงขึ้น

ด้วยนวัตกรรมคีเลชั่นพัฒนาแร่ธาตุที่สำคัญที่ช่วยเรื่องการสร้างเปลือกไข่และเสริมคุณค่าอาหารให้อยู่ในรูปของคีเลท ที่ทำให้แร่ธาตุแตกตัวอยู่ในรูปของอะตอม และจับกันด้วยโมเลกุลเปปไทด์ที่สามารถละลายน้ำและดูดซึมไปใช้ได้โดยง่ายไปสู่อวัยวะเป้าหมายโดยตรง และการปรับปรุงโภชนาการและคุณภาพของไก่อย่างมีคุณภาพเพื่อให้ได้ไข่ไก่ที่สมบูรณ์แบบ เปลี่ยนโครงสร้างของคุณค่าสารอาหารให้อยู่ในโครงสร้างที่มีการดูดซึมได้ดี และต้องส่งผลที่ดีต่อร่างกายสัตว์ ทำให้เกษตรกรได้ผลผลิตไข่คุณภาพมาตรฐานเกรด AA มีเปลือกไข่ที่แข็งแรง ไข่ขาวเป็นวงชัด และสามารถเพิ่มคุณค่าอาหารตรงตามความต้องการของผู้บริโภคและผลผลิตที่ออกมา

น้ำมันออริกาโน มีคุณสมบัติเด่นคือ ช่วยให้ไก่ลำไส้สะอาด ผลผลิตไข่ที่ได้มีความสดขึ้น ทว่ามีกลิ่นรุนแรง หากนำไปผสมกับอาหารจะทำให้ไก่ไม่กินอาหาร น.สพ.กิตติ จึงได้นำเทคนิคนาโนเอนแคปซูเลชั่น (Nanoencapsulation) มาประยุกต์ใช้กับน้ำมันออริกาโนในรูปแบบการเคลือบเป็นถุงขนาดเล็กๆ เพื่อไม่ให้ส่งกลิ่น ทำให้ไก่ยอมกินอาหาร จึงได้ไข่ไก่ที่มีความสดใหม่มากกว่าเดิม 40% ทำให้เกษตรกรขายไข่ไก่ได้ราคาสูงขึ้นกว่าปกติ 20-40% และทำให้ไข่มีคะแนนความสดมากขึ้นซึ่งมีผลต่อราคาขายที่ดีขึ้น

ข้อดีของการใช้ผลิตภัณฑ์ดีไซเนอร์ 8

ผลงานไข่ออกแบบได้ มีประโยชน์ด้านเศรษฐกิจเพราะช่วยให้เกษตรกรมีรายได้มากขึ้นยกตัวอย่างเช่น เกษตรกรสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ลุ่มแม่น้ำน้อย ผลิตไข่ที่มีคุณภาพแตกต่าง เป็นที่ชื่นชอบของตลาดเบเกอรี่ สามารถส่งไข่ขายให้กับโรงงานทำขนมเอกชัยได้ทุกวัน โดยทำสัญญาส่งมอบต่อเนื่อง นอกจากนี้ KCF ใช้ผลิตภัณฑ์ดีไซเนอร์ 8 แก้ปัญหาไข่สกปรก และเปลือกไข่ร้าว สร้างการยอมรับตราสินค้า ลดการส่งคืนสินค้า และทำให้สินค้าขายได้ง่ายขึ้น ขณะเดียวกัน สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ เชียงใหม่ ลำพูน ผลิตไข่อนามัย และสามารถทำแบรนด์สินค้าของตนเองได้

ผลิตภัณฑ์ดีไซเนอร์ 8 สามารถนำผลิตภัณฑ์สมุนไพรมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยมูลค่าตลาดของผลิตภัณฑ์มีมูลค่า 1,500 ล้านบาท โดยมีตลาดเป้าหมายคือ 1. ตลาดสินค้าการปรับปรุงคุณภาพไข่มีมูลค่าตลาด 715 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น ตลาดไข่ทั่วไป มีสัดส่วน 95% ของตลาดไข่ทั้งหมด เกษตรกรลงทุนใช้สินค้านี้ 0.03 บาท ต่อฟอง จะมีมูลค่าตลาด 400 ล้านบาท ตลาดไข่เพื่อสุขภาพ คิดเป็น 5% ของมูลค่าตลาด เกษตรกรลงทุนเพื่อปรับปรุงคุณค่าอาหาร 0.45 บาท ต่อฟอง จะมีมูลค่าตลาด 315 ล้านบาท

ขณะเดียวกัน ผลงานชิ้นนี้ ยังสร้างตลาดต่อเนื่องจากการขยายผลการพัฒนาเทคโนโลยีการนำพา สามารถต่อยอดสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ได้ มีมูลค่าเพิ่มรวม 815 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นตลาดยาละลายน้ำ ปรับปรุงคุณภาพ 115 ล้านบาท ตลาดสินค้าทดแทนยาปฏิชีวนะ ผสมอาหาร 700 ล้านบาท

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ดีไซเนอร์ 8 ที่นำมาแสดงนิทรรศการ

“ผลิตภัณฑ์ไข่ออกแบบเป็นตัวอย่างการพัฒนาที่สอดรับทิศทางการพัฒนาประเทศคือ ช่วยการปรับตัวของผู้ประกอบการให้มีคุณภาพตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์จากฟาร์มถึงโต๊ะอาหารแล้ว ยังเป็นเครื่องมือสร้างตราผลิตภัณฑ์ให้กับกลุ่มสหกรณ์ ที่ทำธุรกิจฟาร์มเลี้ยงไก่แบบครบวงจร สามารถสร้างระบบการดำเนินธุรกิจแบบครบวงจรจากฟาร์มสู่ผู้บริโภค ทดแทนการขายไข่หน้าฟาร์มแก่พ่อค้าคนกลาง โดยสร้างแบรนด์ผลิตภัณฑ์ไข่ไก่เป็นของตัวเอง ช่วยสร้างมูลค่าสินค้าและสร้างฐานลูกค้าของตัวเองได้มากขึ้น  ซึ่งการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตไข่ไก่ดังกล่าวใช้เงินลงทุน ไม่เกิน 3 สตางค์ ต่อฟอง เท่านั้น ช่วยให้ผู้บริโภคมีโอกาสเลือกซื้อไข่ที่มีคุณภาพ ราคายุติธรรม ได้บริโภคไข่ไก่ที่มีคุณค่าอาหารมากขึ้น แถมเป็นผลิตภัณฑ์ปลอดภัยต่อสัตว์และสิ่งแวดล้อม” น.สพ.กิตติ กล่าว

SEED 8” นวัตกรรมใหม่ช่วยให้ไก่เนื้อสุขภาพดี

SEED8” หนึ่งในเทคโนโลยีเพื่อสวัสดิภาพสัตว์ ซึ่งเป็นผลงานของ น.สพ.กิตติ ผลงานชิ้นนี้ เป็นผลิตภัณฑ์ละลายน้ำสำหรับปศุสัตว์ ที่ใช้ทดแทนยาปฏิชีวนะ โดยใช้เทคนิคระบบนำส่งยาที่กระจายตัวได้เอง นำส่งสารออกฤทธิ์ธรรมชาติที่มีคุณภาพสูง เช่น น้ำมันหอมระเหยจากโหระพา และสารธรรมชาติจากน้ำมันออริกาโน ระบบนำส่งนี้ เพิ่มประสิทธิภาพการดูดซึมของสารออกฤทธิ์ เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและรักษาโรคสัตว์ได้ดี ที่สำคัญมีต้นทุนการผลิตต่ำ เมื่อเทียบกับระบบอื่นๆ ช่วยให้สัตว์เติบโตเป็นธรรมชาติ ปลอดภัยต่อผู้บริโภค ผลงานนี้ ถูกบริษัทเอกชนรายใหญ่ทั้งในประเทศและต่างประเทศจับจองสั่งซื้อเพื่อนำไปใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตอาหารสัตว์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว สร้างรายได้เข้าประเทศทะลุหลักร้อยล้านบาทแน่นอน