“ไข่จุลินทรีย์ ดร.สุวรรณ” งานวิจัยดีเด่น มทร.น่าน

“ไข่จุลินทรีย์ ดร.สุวรรณ” เริ่มต้นจากความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อพัฒนาการผลิตปศุสัตว์ในจังหวัดน่าน โดย รศ.น.สพ.เกรียงศักดิ์ พูนสุข คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดร.สุวรรณ ช่างกลึงดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พื้นที่จังหวัดน่าน ตั้งแต่ปลายปี 2548 เป็นต้นมา โดยวิธีการสุ่มเก็บตัวอย่าง คัดเลือกและวิจัยจุลินทรีย์ที่มาจากแหล่งน้ำธรรมชาติ ปลา มูลสุกร และไก่พื้นบ้าน ที่มีความทนทานต่อโรคและสภาพแวดล้อมในเขตพื้นที่จังหวัดน่าน จำนวน 11 สายพันธุ์ คัดเลือกจนเหลือ 7 สายพันธุ์ นำมาผสมเป็นอาหารเสริมจุลินทรีย์ใช้ผสมในอาหารไก่ไข่ทดลองในระยะการเจริญเติบโตและระยะการให้ผลผลิต จำนวน 2,500 ตัว เพื่อทดสอบความสามารถในการให้ผลผลิตไข่และความสามารถในการป้องกันโรค

ไก่จุลินทรีย์ที่เลี้ยงแบบปล่อย

สรุปผลได้ว่า ลูกไก่ไข่มีอัตราการเจริญเติบโตและประสิทธิภาพการใช้อาหารดีกว่ากลุ่มลูกไก่ที่ไม่ได้รับอาหารเสริมจุลินทรีย์ ลูกไก่โตเป็นไก่สาวเร็ว สามารถให้ไข่ฟองแรกเมื่ออายุ 15-17 สัปดาห์ แม่ไก่สามารถให้ไข่ไก่ฟองโตและมีอายุการให้ไข่ไม่น้อยกว่า 90 สัปดาห์ จุลินทรีย์ช่วยให้เปลือกไข่ไก่แข็งแรง ไก่จุลินทรีย์ ที่เลี้ยงแบบปล่อยฝูงสามารถให้ไข่ได้เฉลี่ย 90-92 เปอร์เซ็นต์ ไก่ที่ปลดจากการให้ไข่แล้วมีเนื้อค่อนข้างนุ่ม ไม่มีกลิ่นคาวของเนื้อไก่

คุณสมบัติของไข่จุลินทรีย์ ทำให้ได้ผลผลิตไข่ที่ปลอดเชื้อโรค มีแนวโน้มปลอดสารพิษและยาปฏิชีวนะ เปลือกไข่สีเข้มและเนียน รูผิวเปลือกไข่มีขนาดเล็ก ผิวเปลือกแข็งแรง เนื้อไข่ไม่มีกลิ่นคาว รสชาติอร่อยและน่ารับประทาน เชื่อได้ว่าจุลินทรีย์ช่วยกำจัดของเสียและสารแปลกปลอมออกจากร่างกายของไก่และผลผลิตไข่ เมื่อเปรียบเทียบกับไข่ทั่วไปแล้วพบว่า ไข่จุลินทรีย์มีไขมันและคอเลสเตอรอลต่ำ ไข่ขาวและไข่แดงมีโปรตีนคุณภาพสูง ไข่แดงสีเข้มจากสารสีเหลืองจากธรรมชาติที่เกิดจากจุลินทรีย์ เป็นตัวช่วยเร่งการสะสมสารสีเหลืองในฟองไข่

ด้านสิ่งแวดล้อมพบว่า ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพราะมูลไก่ที่ได้รับอาหารเสริมจุลินทรีย์ไม่มีกลิ่นเหม็น ช่วยลดปัญหาการเกิดแก๊สจากมูลไก่ จุลินทรีย์ในอาหารเสริมนั้น สามารถแพร่กระจายไปในสภาพแวดล้อมที่ใช้เลี้ยงไก่ได้ดี ช่วยควบคุมสถานการณ์การระบาดของเชื้อโรคได้

ไข่แดงสีเหลืองเข้ม ไข่ขาวจับกันเป็นก้อนเหนียว

จากผลงานดังกล่าว จึงได้นำจุลินทรีย์ที่มีคุณสมบัติที่ดี มาใช้เป็นสูตรอาหารใช้เลี้ยงไก่ไข่ โดยการให้อาหารตั้งแต่ลูกไก่อายุ 1 วันเป็นต้นไปจนถึงอายุหมดไข่ ทำให้ได้ไข่จุลินทรีย์ที่มีคุณภาพและความปลอดภัยสูง ช่วยให้สัตว์เลี้ยงทนทานต่อโรคพยาธิ์ มีอายุการให้ผลผลิตนานกว่า ช่วยกำจัดปัญหาการใช้ยาปฏิชีวนะและสารเคมีในกระบวนการผลิต ช่วยเพิ่มความปลอดภัยด้านอาหารสำหรับผู้บริโภค เป็นการช่วยสร้างต้นแบบของการเกษตรแบบยั่งยืน ช่วยลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม เป็นการสร้างการตลาดที่ดีกว่าผลผลิตทั่วไป เป็นการสร้างสายพันธุ์ไก่ไข่จุลินทรีย์ที่เป็นทางเลือกใหม่ของเกษตรกรอีกทางหนึ่งด้วย

นอกจากการศึกษาวิจัยการใช้จุลินทรีย์สำหรับเป็นอาหารเลี้ยงสัตว์แล้ว ดร.สุวรรณ ช่างกลึงดี ยังได้ศึกษาคุณสมบัติและความสามารถของจุลินทรีย์แต่ละชนิด ตลอดจนกลุ่มจุลินทรีย์ที่สามารถนำมาใช้ภายในร่างกายของผู้บริโภค เพื่อบำรุงร่างกาย บำบัดรักษาโรคต่างๆ เช่น โรคกรดไหลย้อน ปวดไขข้อ เบาหวาน ความดัน ลดไขมันในเส้นเลือด บริโภคเพื่อกำจัดสารพิษในร่างกาย ฯลฯ โดยนำจุลินทรีย์ผลิตเป็นโปรไบโอติกโยเกิร์ต หรือที่รู้จักกันทั่วไปว่า “นมเปรี้ยว” มีผู้ป่วยอาสาเข้ารับการบำบัดด้วยการใช้นมเปรี้ยวที่ผลิตจากจุลินทรีย์แต่ละชนิดไม่ต่ำกว่า 100 คน ด้วยเหตุผลที่ว่า จุลินทรีย์แต่ละสายพันธุ์มีคุณสมบัติบำรุงรักษาสุขภาพของผู้ป่วยเฉพาะโรคหรืออาการป่วยได้ไม่เหมือนกัน จุลินทรีย์ที่นำมาใช้จะต้องผ่านการกรรมวิธีการกระตุ้นขั้นสูง

ในด้านการขยายผลจุลินทรีย์ที่ได้รับการศึกษาวิจัยจนประสบผลสำเร็จแล้ว ให้ขยายผลและเผยแพร่ไปสู่ชุมชนนั้น เนื่องจากมีการก่อสร้างอาคารสถานที่แล้ว แต่ยังขาดวัสดุอุปกรณ์ในการเก็บรักษาจุลินทรีย์และปฏิบัติการอื่นๆ

สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณเกสร กิจจะลักษณะ มทร.ล้านนา น่าน 08-9951-4015